Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton oh­je­luon­nos yri­tys­kaup­po­jen il­moi­tus­kaa­van täyt­tä­mi­ses­tä kom­men­toitavana

10.11.2022 09:33

Valtioneuvoston asetuksella säädettyä yrityskauppojen ilmoituskaavaa ollaan päivittämässä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on samalla laatimassa yrityskauppoja ilmoittaville yrityksille ja näiden asiamiehille tarkempaa ohjeistusta ilmoituskaavan täyttämisestä. Jotta ohjeesta saadaan mahdollisimman selkeä ja hyödyllinen, KKV pyytää sidosryhmiltä kirjallisia kommentteja ohjeen sisällöstä.

Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulain mukaan ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eikä kauppaa saa panna täytäntöön ennen kuin virasto on hyväksynyt sen. Eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että nykyisiä liikevaihtorajoja muutettaisiin niin, että KKV:lle tulisi jatkossa ilmoittaa yrityskaupat, joissa osapuolten Suomesta kertynyt liikevaihto on yhteensä vähintään 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 10 miljoonaa euroa.

Samalla ollaan päivittämässä yrityskauppojen ilmoituskaavaa, jossa määritellään tiedot, jotka yrityskaupasta on KKV:lle toimitettava. Uutta ilmoituskaavaa on tarkoitus soveltaa kaikkiin 1.1.2023 tai sen jälkeen KKV:lle ilmoitettaviin yrityskauppoihin. KKV on valmistellut tarkentavaa ohjetta yrityskauppailmoituksessa vaadituista tiedoista ja asiakirjoista. Ohjeen luonnos on julkaistu KKV:n verkkosivuilla, ja sitä on mahdollista kommentoida kirjallisesti perjantaihin 25.11.2022 saakka. KKV huomioi saamansa palautteen ja kommentit ohjeen laadinnassa.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää