KKO: Anom-viestien hyödyntäminen todisteina ei vaarantanut oi­keu­den­mu­kais­ta oikeudenkäyntiä 

23.02.2023 09:46

Kor­kein oi­keus kat­soi en­nak­ko­pää­tök­ses­sään, että vies­tit oli han­kit­tu lain­vas­tai­sel­la me­net­te­lyl­lä, mut­ta nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen to­dis­tei­na ei vaa­ran­ta­nut oi­keu­den­mu­kais­ta oi­keu­den­käyn­tiä. 

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja Australian liittovaltion poliisi olivat peiteoperaatiossaan rakentaneet Anom-nimisen viestintäalustan, jota saattoi käyttää erityisillä puhelimilla. Anom-puhelimia oli suunnattu erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyville henkilöille. Puhelimilla käytävän viestiliikenteen oli markkinoitu olevan täysin salattua, vaikka tosiasiassa viestit olivat tallentuneet FBI:n hallinnoimalle palvelimelle. FBI oli toimittanut viestejä edelleen muihin maihin. 

Syyttäjä oli vaatinut vastaajille rangaistusta muun ohella törkeistä huumausainerikoksista ja nimennyt todisteeksi Anom-puhelimista saatuja viestejä. Vastaajat olivat vaatineet viestien asettamista hyödyntämiskieltoon katsoen, että viestit oli hankittu lainvastaisesti ja niiden käyttäminen vaaransi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Sekä Kymenlaakson käräjäoikeus että Itä-Suomen hovioikeus olivat hylänneet vastaajien hyödyntämiskieltovaatimukset. KKO ei muuttanut hovioikeuden hyödyntämiskieltoa koskevan päätöksen lopputulosta. KKO katsoi, että todisteet oli hankittu lainvastaisesti, kun menettelyllä oli puututtu yksityiselämän ja luottamuksellisen viestin suojaan ilman laissa säädettyä perustetta. Viestien hyödyntämisen todisteena ei kuitenkaan katsottu vaarantavan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista, eikä todisteita siten asetettu hyödyntämiskieltoon. 

Vastaajat oli tuomittu alemmissa oikeusasteissa pääosin syytteiden mukaisesti törkeistä huumausainerikoksista ja muista rikoksista useiden vuosien vankeusrangaistuksiin. Hovioikeuden tuomio ei näiltä osin ollut KKO:n arvioitavana. 

Lue koko tapaus KKO:2023:14 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote 

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää