KKO antoi en­nak­ko­pää­tök­sen rikoksen yksiköinnistä ja huumausaineen vähäisestä määrästä

21.02.2023 10:55

A oli noin kuuden kuukauden aikana omaa käyttöä varten tilannut ja sen jälkeen pitänyt hallussa huumausaineita kymmenenä eri kertana siten, että pienin tilaus oli ollut yksi ekstaasitabletti ja suurin tilaus 10 ekstaasitablettia ja gramma marihuanaa, mikä myös oli A:n kerrallaan enimmillään hallussaan pitämän huumausaineen määrä. 

Korkein oikeus katsoi, että 
- A:n menettelyssä oli kyse yhdestä teosta, 
- huumausaineen vähäistä määrää arvioitaessa lähtökohtana on se määrä huumausainetta, jota tekijä on kerrallaan pitänyt hallussaan, 
- 30 kerta-annosta huumausainetta voitiin pitää lähtökohtaisesti rikoslain 50 luvun 2 a §:ssä tarkoitettuna vähäisenä määränä huumausainetta ennen huumausaineen vaarallisuuden ja käyttäjän tottumuksen huomioon ottamista ja että 
- A:n kerrallaan hallussa pitämää ekstaasista ja marihuanasta muodostuvaa yhteensä noin 15 käyttöannosta oli siten pidettävä rikoslain 50 luvun 2 a §:ssä tarkoitetulla tavalla määrältään vähäisenä. 

Rikoksen yksiköinti 

A on katsonut, että jokainen tilauskerta tulisi arvioida erillisenä tekona. Syyttäjä on katsonut, että A:n menettelyä on perusteltua pitää syytteestä ilmenevin tavoin kahtena eri tekona. Korkein oikeus toteaa, että rikoksen yksiköinnissä on kysymys syytteenalaisen teon oikeudellisesta arvioinnista, jolloin tuomioistuin harkitsee viran puolesta sen, miten syytteen teonkuvauksesta ilmenevä teko tulee yksiköidä. Korkeimman oikeuden arvioitavana on siten kysymys siitä, onko syytteessä kuvattua menettelyä arvioitava yhtenä vai useampana rikoksena. 

Korkein oikeus katsoo, että syytteessä kuvatuissa huumausaineiden tilauksissa ja niitä seuranneissa hallussapidoissa on kyse yhdestä teosta, koska tilauksilla on ajallinen yhteys ja koska tilausten samankaltaisuuden vuoksi niiden voidaan luontevasti katsoa olevan muutoinkin jatkuvaa toimintaa. Korkein oikeus katsoo, ettei samanlaisina toistuneiden tekojen välillä kulunut enimmillään noin kahden kuukauden pituinen ajanjakso vielä katkaise tekojen ajallista yhteyttä siten, että A:n menettelyä olisi perusteltua arvioida kahtena eri tekona.

Huumausaineen vähäinen määrä 

Käräjäoikeuden tuomion mukaan A on omaan käyttöönsä tilannut ja pitänyt hallussaan huumausaineita kymmenenä eri kertana siten, että hän on pitänyt kerrallaan enimmillään hallussaan 10 ekstaasitablettia ja gramman marihuanaa, mikä määrä vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vastaa noin 10 tavanomaista käyttöannosta ekstaasia ja viittä tavanomaista käyttöannosta marihuanaa. Asiassa ei ole väitetty eikä mikään viittaa siihen, että huumausaineet eivät olisi tarkoitettu omaan käyttöön tai että käyttöannokset olisivat poikenneet tavanomaisesta. Määrää on edellä lausuttu huomioon ottaen pidettävä huumausaineen käyttörikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin vähäisenä, vaikka ekstaasi on erittäin vaarallinen huumausaine. Syytteessä kuvattua menettelyä on siten pidettävä huumausainerikoksen asemasta huumausaineen käyttörikoksena. 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:12 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää