KKO antoi en­nak­ko­pää­tök­sen tuotevastuulain soveltamisesta 

02.02.2023 09:57

Vakuutusyhtiö korvasi kotivakuutuksen perusteella kuluttajalle asunnossa syttyneestä tulipalosta aiheutuneen vahingon. Onnettomuusselosteessa arvioitiin, että tulipalo oli aiheutunut edellisenä päivänä ostetusta kahvinkeittimestä. Kahvinkeitin oli varustettu A:lle rekisteröidyillä tavaramerkeillä. Vakuutusyhtiö vaati A:lta korvausta tuotevahingosta. 

Korkein oikeus katsoi, että A oli tuotevastuulain 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla markkinoinut vahinkoa aiheuttanutta tuotetta omanaan varustamalla sen tavaramerkeillään. 

Korkeimman oikeuden johtopäätös tässä asiassa 

Nyt kysymyksessä oleva kahvinkeitin oli varustettu A:n tavaramerkeillä Philips ja Saeco. A on siten markkinoinut tuotevahingon aiheuttanutta kahvinkeitintä omanaan. A on näin ollen tuotevastuulain 5 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla vastuussa vakuutusyhtiölle aiheutuneesta vahingosta, jos muut korvausvastuun edellytykset täyttyvät. 

Kun hovioikeus on hylännyt kanteen sillä perusteella, että tuotevastuulain 5 §:n 1 momentin 4 kohdan mukainen vastuuperuste ei ole täyttynyt, se ei ole lausunut siitä, onko A tuotevastuulain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla saattanut todennäköiseksi, ettei tuotteen turvallisuudessa ollut ollut vahingon aiheuttanutta puutetta sen liikkeellelaskuhetkellä. Oikeusastejärjestys huomioon ottaen asia on tältä osin palautettava hovioikeuteen. 

Päätöslauselma 

Hovioikeuden tuomio kumotaan. Asia palautetaan Helsingin hovioikeuteen, jonka tulee omasta aloitteestaan viipymättä ottaa asia käsiteltäväkseen. 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:8 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää