KKO katsoi Kittilän kuntapäättäjien syyllistyneen virka-aseman vää­rin­käyt­tä­mi­seen 

02.03.2023 09:53

Kor­kein oi­keus tuo­mit­si kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan 60 päi­vän eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen ja muut vas­taa­ji­na ol­leet kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­se­net ja va­ra­jä­se­net sak­ko­ran­gais­tuk­siin vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä. 

Kunnanhallitus oli kokouksessaan 16.12.2013 päättänyt peruuttaa kunnanjohtajan tekemän tutkintapyynnön kuntakonserniin kuuluvan hiihtohissiyhtiön entisestä toimitusjohtajasta ja antaa kunnan edustajille omistajaohjausta, jonka mukaan tämä oli palautettava toimitusjohtajaksi. 

Korkein oikeus katsoi, että kunnanhallituksen päätösten ensisijaisena vaikuttimena oli ollut tarkoitus pyrkiä hyödyttämään entistä toimitusjohtajaa. Kunnanhallituksen jäsenillä ei ollut päätöksille kunnan etuun perustuvia hyväksyttäviä perusteita. Näin ollen kunnanhallituksen jäsenet olivat päätökset tehdessään käyttäneet päätösvaltaansa hallintolaissa säädettyjen periaatteiden vastaisesti. 

Lapin käräjäoikeus ja Rovaniemen hovioikeus olivat aiemmin hylänneet syytteet. Korkein oikeus käsitteli asiaa vain tutkintapyynnön peruuttamisen ja omistajaohjauksen antamisen osalta. Muilta osin hovioikeuden tuomio, jolla syytteet oli hylätty, jäi lainvoimaiseksi. Korkein oikeus ratkaisi asian toimitettuaan suullisen käsittelyn. 

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja asiassa aktiivisesti toiminut kunnanhallituksen jäsen tuomittiin 60 päiväsakon sakkorangaistukseen. Kolme kunnanhallituksen jäsentä tuomittiin 40 päiväsakon sakkorangaistukseen ja kaksi kunnanhallituksen kokoukseen ensimmäistä kertaa osallistunutta varajäsentä 10 päiväsakon sakkorangaistukseen. 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:17 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Katso myös rikoslain 40 luvun 7 ja 12 § 

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote 

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää