KKO purki tuomion ehdollisen vankeuden oheis­seu­raa­mus­ten osalta 

06.02.2023 09:55

Käräjäoikeus oli lainvoiman saaneessa tuomiossaan tuominnut A:n ehdollisen vankeuden ohessa yhdyskuntapalveluun ja valvontaan. Korkein oikeus katsoi, että ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena ei voida samalla kertaa tuomita sekä yhdyskuntapalvelua että valvontaa. Tuomio perustui A:lle tuomittujen oheisseuraamusten osalta ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. 

Korkeimman oikeuden arviointia 

Korkein oikeus toteaa, että rikoslain 6 luvun 10 §:n 4 momentissa säädetään ehdollisen vankeuden oheisseuraamusten tuomitsemisesta samalla kertaa. Lainkohdan mukaan samalla kertaa voidaan tuomita sekä sakko että 2 tai 3 momentissa tarkoitettu valvonta. Laissa ei sen sijaan ole säännöstä, jonka mukaan samalla kertaa voitaisiin tuomita oheisseuraamukseksi yhdyskuntapalvelu ja valvonta. Koska laillisuusperiaate edellyttää rikosten seuraamusten täsmällistä määrittelemistä laissa, Korkein oikeus katsoo, että 4 momentin säännöstä on tulkittava siten, että siinä on säädetty tyhjentävästi ehdollisen vankeuden oheisseuraamusten yhdistelmistä. Kuten lakivaliokunnan mietinnöstä ilmenee, tämä on myös ollut nimenomainen tarkoitus lakia säädettäessä. Näin ollen ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena ei voida samalla kertaa tuomita sekä 1 momentissa tarkoitettua yhdyskuntapalvelua että 2 tai 3 momentissa tarkoitettua valvontaa. 

Korkein oikeus katsoo ratkaisussa todetuilla perusteilla, että käräjäoikeuden tuomio perustuu A:lle tuomitun ehdollisen vankeuden oheisseuraamusten osalta ilmeisesti väärään lain soveltamiseen ja että edellytykset tuomion purkamiseen tältä osin ovat siten olemassa. 

A:n mukaan ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi ei olisi tullut tuomita yhdyskuntapalvelua. Syyttäjä on puolestaan katsonut, että A:lle tuomituista oheisseuraamuksista valvonta tulee poistaa. Korkein oikeus toteaa, että A:n syyksi luetuista rikoksista tuomittavaa ehdollisen vankeuden oheisseuraamusta ei voida pitää oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 14 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla selvänä. Korkein oikeus katsoo huomioon ottaen asianosaisten mahdollisuus muutoksenhakuun ja oikeusastejärjestys, että asia on palautettava A:lle tuomittujen oheisseuraamusten osalta käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:10 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää