Kotimaan hen­ki­lö­kul­je­tuk­set vapautetaan väliaikaisesti ar­von­li­sä­ve­ros­ta

01.11.2022 07:02

Suomessa tapahtuvat henkilökuljetuspalvelut vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Vapautukseen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Muutos on voimassa 1.1.–30.4.2023. Henkilökuljetusten myyntiin on sovellettu 10 prosentin arvonlisäverokantaa.

Väliaikainen vapautus arvonlisäverosta koskee niitä henkilökuljetuspalveluja, jotka on suoritettu 1.1.–30.4.2023. Kyse on ns. nollaverokannasta eli alv-rekisteröity palvelun myyjä saa vähentää palvelujen tuottamiseen sisältyneen arvonlisäveron alv-ilmoituksellaan. Muutos ei vaikuta henkilökuljetuspalveluja tuottavan toimijan vähennysoikeuteen.

Nollaverokantaa sovelletaan kaikkiin kotimaassa tapahtuviin henkilökuljetuspalveluihin, kuten esimerkiksi juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin. Muutos ei vaikuta suoraan Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen tapahtuviin henkilökuljetuksiin, koska nämä ovat jo ennen lakimuutosta nollaverokannan alaisia palveluita.

Nollaverokantaa sovelletaan myös mahdollisiin henkilökuljetuspalvelujen ennakkomaksuihin. Ennakkomaksulla tarkoitetaan maksua, joka erääntyy ennen palvelun suorittamista.

Henkilökuljetuspalvelun määritelmään ei tule muutoksia. Niihin henkilökuljetuspalveluihin, joihin on ennen lakimuutosta voitu soveltaa alennettua 10 prosentin verokantaa, sovelletaan lain voimassaoloaikana nollaverokantaa.

Henkilökuljetuspalvelujen myyjät saavat käytännössä toimintaansa sekä yleisiä että suoraan palvelun hintaan liittyviä tukia. Tuen saajan ei ole 1.1.–30.4.2023 suoritettava veroa niistä tuista, jotka liittyvät suoraan myytävän palvelun hintaan. Yleistuet, jotka eivät ole vastiketta minkään tavaran luovuttamisesta tai palvelun suorittamisesta, jäävät jatkossakin arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle.

Muutosten voimassaolo ja ajallinen kohdistaminen

Arvonlisäverolain muutos on voimassa 1.1.–30.4.2023. Vapautusta arvonlisäverosta sovelletaan lain voimassaoloaikana Suomessa suoritettaviin henkilökuljetuspalveluihin. Palvelun myynnistä suoritettava arvonlisävero kohdistetaan sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu.

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovelletaan tuona ajankohtana voimassa ollutta lakia. Alennettua verokantaa sovelletaan vain niihin ennakkomaksuihin, jotka ovat kertyneet 1.1.–30.4.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta HE 194/2022 vp.

Lähde ja lisätietoja: Verohallinnon tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää