Kuntien raportoimissa vuoden 2021 ti­lin­pää­tös­tie­dois­sa on havaittu yksittäisiä virheitä – val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö selvittää oi­kai­su­mah­dol­li­suut­ta

21.03.2023 08:22

Muutaman kunnan Valtiokonttorille toimittamissa, vuoden 2021 palveluluokkakohtaisissa tilinpäätöstiedoissa on todettu olevan virheitä. Kaksi kuntaa on tehnyt tällä perusteella oikaisuvaatimuksen saamastaan valtionosuuspäätöksestä. Valtiovarainministeriö selvittää parhaillaan, miten lainsäädännön mukaan on meneteltävä kuntien tiedoissa havaittujen virheiden välillisten vaikutusten osalta.

Kuntien vuoden 2021 palveluluokkakohtaisia tilinpäätöstietoja käytetään muun muassa sote-uudistuksen kuntakohtaisten tasauselementtien laskemisessa. Yksittäisen kunnan tiedot vaikuttavat kaikkien kuntien tasauselementtien laskentaan. Tätä kautta myös yksittäisen kunnan tietoja koskevat virheet voivat vaikuttaa välillisesti kaikkien kuntien valtionosuuden määrään. 

Vaikka virheen vaikutus kyseisen kunnan valtionosuuteen voi olla merkittävä, yksittäisen virheen välillinen vaikutus muiden kuntien valtionosuuden määrään on kuitenkin vähäinen.

Kuntien vuoden 2021 palveluluokkakohtaiset kustannustiedot ovat myös osaltaan hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoituksen perusteena. Kuntien virheellisillä tiedoilla voi siten olla välillisesti vaikutusta myös hyvinvointialueiden rahoitukseen siirtymätasausten kautta. 

Aiemman soveltamiskäytännön perusteella ministeriöllä ei näyttäisi olevan edellytyksiä ottaa huomioon virheiden välillisiä vaikutuksia, kun vuoden 2023 valtionosuus- ja rahoituspäätöksiä mahdollisesti oikaistaan.

Ratkaisut oikaisuvaatimuksiin tehdään oikaisuvaatimusajan kulumisen jälkeen, kun kokonaistilanne virheiden määrästä ja laajuudesta on selvillä. Vuoden 2022 lopussa annetuista päätöksistä kunnan vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoituksesta on tehtävä mahdollinen oikaisuvaatimus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstiedoissa todetut virheelliset tiedot pyritään oikaisemaan rahoituksen tarkistuslaskelmiin, joiden perusteella kesällä 2023 määritellään lopullinen rahoituksen siirto kunnilta hyvinvointialueille sekä kuntakohtaiset valtionosuuden tasauselementit ja hyvinvointialueiden siirtymätasaukset vuoden 2024 rahoituksesta lukien. 

Lisäksi valtiovarainministeriössä selvitetään sitä, miten toukokuun loppuun 2023 mennessä raportoitavien kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mahdolliset virheet havaitaan ajoissa, jotta kunnat voivat korjata ne määräaikojen puitteissa. Mahdollisesti sääntelyä on vielä tarpeen täsmentää siltä osin, minkä ajankohdan tietoihin kesällä 2023 tehtävät rahoituksen siirtolaskelmat perustuvat.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää