Lä­he­te­kes­kus­te­lu saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muuttamisesta jäi eduskunnassa kesken 22.11.2022

23.11.2022 08:00

​Eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa 22.11.2022 oli kaksi asiaa: esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä sekä esitys saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta. Molempien asioiden käsittely ja lähetekeskustelu keskeytettiin istunnon päättymisen vuoksi.

Saamelaiskäräjälain muutosesityksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.

Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on kotiseutualueellaan kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto.

Esittelypuheenvuorossaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) toi esiin, että saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. "Olen tyytyväinen siitä, että eduskunta saa vihdoinkin mahdollisuuden ottaa kantaa asiaan. Eduskuntakäsittelyssä tulee huomioida, että se elin, jolle asia kuuluu — saamelaiskäräjät — voi lain hyväksyä. Saamelaiskäräjien kokous ottaa kantaa esitykseen ensi viikon tiistaina", ministeri Henriksson sanoi. 

Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa. Nykyinen saamelaiskäräjälaki on vuodelta 1995 ja on muun muassa vaaleihin liittyvien säädösten osalta vanhentunut. Esityksen kiireellisimpänä tavoitteena on saamelaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen sekä vaaliluetteloon merkitsemisen edellytysten uudistaminen. Saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana itse määrittää oman itsehallintoelimensä rakenteet lujitetaan. 

Ehdotuksen muina tavoitteina on muun muassa vahvistaa viranomaisten neuvotteluvelvoitetta sekä ottaa huomioon saamelaisten oikeuksia toiminnassa tarkemmin. 

Lakiesitykseen ei suhdauduta yksimielisesti. Täysistunnossa 22.11.2022 puheenvuoroja käytettiin aikarajan puitteissa yhteensä 16, joissa sekä kannatettiin että vastutettiin esillä olevaa esitystä. 

Lähetekeskustelua jatketaan eduskunnan tulevassa täysistunnossa. Eduskunnan seuraava täysistunto on 23.11.2022 klo 14 alkaen. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2023, mutta uusia vaalisäännöksiä ei ehditä soveltaa vielä vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleihin.

Lisätietoja saamelaiskäräjälain muuttamisesta eduskunnan kirjaston laatimasta tietopaketista.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää