Lainsäädännön ar­vioin­ti­neu­vos­to: Ministeriöiden kohdistettava lain­val­mis­te­luun riittävästi resursseja

28.03.2023 07:07

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut katsauksen lainvalmistelun ja lakiesitysten vaikutusarviointien laadusta vuodelta 2022. Vuosikatsaus sisältää lisäksi havaintoja lainvalmistelusta pääministeri Antti Rinteen ja pääministeri Sanna Marinin hallitusten kausilta.

Lainvalmistelu on yksi valtioneuvoston tärkeimmistä tehtävistä, mutta tehtävän tärkeys ei näy säädösvalmistelun resursoinnissa tai johtamisessa. Arviointineuvosto on toistuvasti kiinnittänyt huomiota siihen, että säädösvalmistelua tehdään kiireessä ja niukoin resurssein. Arviointineuvoston havaintojen mukaan säädösvalmistelua tehdään usein yksin, jolloin säädösvalmistelijoiden tuki ja apu saattavat jäädä riittämättömäksi.

Arviointineuvoston havaintojen mukaan puutteet lakiesityksissä vuonna 2022 olivat hyvin samanlaisia kuin edellisvuosina. Huomiota kiinnitettiin eniten esitysten määrällisiin arviointeihin, vaihtoehtojen puutteelliseen tarkasteluun sekä riskien ja epävarmuuksien kuvaamiseen.  Parannettavaa on muun muassa yritysvaikutusten arvioinnissa, erilaisiin ihmisryhmiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa sekä tiedonhallinnan muutosten arvioinnissa.

”Vaikutusarviointien ja lainvalmistelun laadussa on nähtävissä positiivista kehitystä, mutta vielä on parantamisen varaa”, arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen toteaa.
 
Vuonna 2022 lainsäädännön arviointineuvosto antoi yhteensä 42 lausuntoa lakiesityksistä ja yhdestä valtioneuvoston asetusluonnoksesta. Arviointineuvosto antaa lausuntoja yhteiskunnallisesti merkittävimmistä ja laajimmista lakiesityksistä.

”Arviointineuvoston lausuntojen suosituksia ei oteta riittävästi huomioon lopullisissa lakiesityksissä. Arviointineuvosto on antanut lausuntoja jo seitsemän vuoden ajan. Ministeriöiden tulisi jo kyetä suunnittelemaan lainvalmistelun aikataulu niin, että lainvalmistelijoilla on riittävä aika arviointineuvoston lausunnon jälkeiseen viimeistelytyöhön”, Kostiainen sanoo.

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja lakiesityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Arviointineuvosto ei ota kantaa esityksen sisältöön, vaan arvioi esityksen vaikutusarvioinnin laatua. Tavoitteena on parantaa lainvalmistelun ja erityisesti lakiesitysten vaikutusarviointien tasoa.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää