Lainsäädännön ar­vioin­ti­neu­vos­to: Parantaako komission ehdotus yritysten listautumisesta vä­hit­täis­si­joit­ta­jien asemaa?

07.06.2023 07:24

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon valtioneuvoston U-kirjelmästä pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Arviointineuvoston mukaan kirjelmän perusteella saa melko hyvän käsityksen esityksen vaikutuksista.

Komissio on antanut joulukuussa 2022 lainsäädäntöpaketin, jonka tarkoituksena on lisätä EU:n pääomamarkkinoiden houkuttelevuutta yrityksille. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten listautumista, jotta pääoman hankkiminen EU:n pääomamarkkinoilta olisi eri kokoisille yrityksille mahdollisimman edullista.

Arviointineuvoston mukaan U-kirjelmässä on kuvattu tiiviisti olennaiset asiat. U-kirjelmästä käy ilmi asian tausta ja tavoitteet sekä Suomen kannat. Esityksen vaikutuksista saa kokonaisuutena melko hyvän käsityksen.

Esityksellä pyrittäisiin parantamaan vähittäissijoittajien mahdollisuuksia osallistua anteihin. Asian jatkovalmistelussa tulisi kuvata, millaisia ongelmia vähittäissijoittajilla on nykyisin anteihin osallistumisessa.  Miten esitys parantaisi vähittäissijoittajien asemaa ja markkinoiden toimintaa nykytilaan verrattuna? 

U-kirjelmän perusteella jää vaikutelma, että sääntelyehdotuksilla ei olisi kovin merkittäviä vaikutuksia Suomelle. Asian jatkovalmistelussa tulisi kirkastaa sääntelyehdotuksen merkitystä Suomelle. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 106/2022 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yrityksille EU:ssa sekä pienten ja keskisuurten yritysten listautumisten helpottamiseksi (Listing Act). Lausunto on julkinen.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää