Lakimuutos toisi tar­tun­tatau­ti­re­kis­te­rin tiedot nykyistä laajemmin ter­vey­den­huol­lon työntekijöiden käyttöön

22.03.2023 07:37

Tartuntatautilakia on tarkoitus muuttaa siten, että THL:n tartuntatautirekisteristä voisivat saada tietoa kaikki tartuntatautien torjuntaan osallistuvat terveydenhuollon työntekijät eivätkä ainoastaan tartuntataudeista vastaavat lääkärit. Lakimuutos on parhaillaan lausunnoilla.

Alueellisesta tartuntatautien torjunnasta vastaavat hyvinvointialueet sekä HUS-yhtymä. Torjuntatyö perustuu tartunnanjäljityksestä kertyneille tiedoille ja niiden hallinnalle. Työtä tehdään moniammatillisessa yhteistyössä, joten tehtävän laadukas ja tehokas hoitaminen edellyttää oikeutta käsitellä rekisteritietoja. 

Tartuntatautirekisteriin tallennettuja tietoja käytetään muun muassa sairastuneiden ja altistuneiden tunnistamiseen, tartunnanjäljitykseen sekä alueellisen epidemiatilanteen arviointiin. 
Hoitajat voivat tarkastella muitakin potilastietoja osana työtehtäviään ja heillä on laaja salassapitovelvollisuus, joten muutos ei vaarantaisi rekisteröityjen oikeuksia. 

Lakimuutos koskisi tartuntatautilain (1227/2016) 40 §:ää, ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää