Lasten ja perheiden sosiaaliturvaa ja palveluita käsitelleen työryhmän loppuraportti julkaistu

06.03.2023 10:17

Lasten ja perheiden sosiaaliturvan nykytilaa, haasteita ja tulevaisuutta käsittelevä raportti on tuotettu osana sosiaaliturvauudistusta. Työryhmän loppuraportti on julkaistu 6.3.2023. 

Parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean valmistelutyön tueksi perustettiin Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmä helmikuussa 2022. Työryhmän tavoitteena oli 

  • vahvistaa asiantuntemusta lasten ja perheiden etuuksista ja palvelujärjestelmästä sosiaaliturvauudistuksessa
  • selvittää lasten ja perheiden etuusjärjestelmän kokonaisuutta sekä
  • tuottaa sosiaaliturvakomitealle tietoa sen uudistustarpeista sekä mahdollisista ratkaisuista keskeisiin ongelmiin.

Työryhmän loppuraportti sisältää kuvauksen lasten ja perheiden sosiaaliturvan uudistamisen lähtökohdista. Raportissa kuvataan syntyvyyden, perheiden monimuotoisuuden, perheen ja työn yhteensovittamisen sekä lasten haavoittuvaan asemaan liittyvien tekijöiden nykytilaa sekä esitellään lasten ja perheiden keskeiset etuudet ja tuet. 

Raporttiin sisältyy lasten ja perheiden sosiaaliturvaan ja lasten elatukseen liittyviä kehittämistarpeita sekä sosiaaliturvakomitean välimietintöönsä ottamat, työryhmän työhön perustuvat ehdotukset lasten ja perheiden etuusjärjestelmän uudistamiseksi. Ehdotusten lisäksi raportissa tuodaan esille työn aikana esille nousseita huomioita perheiden toimeentuloturvasta.

”Lasten ja perheiden etuusjärjestelmän tarkastelun ohella lapsi- ja perhenäkökulma tulee sisällyttää laajasti muunkin etuusjärjestelmän tarkasteluun. Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen sosiaaliturvan uudistustyössä on erittäin tärkeää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten näkökulmasta”, sanoo työryhmän puheenjohtaja, tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula THL:stä.

”Panostaminen lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ovat tärkeitä näkökulmia paitsi lasten oikeuksien kannalta, myös sosiaalisen kestävyyden, työkyvyn ja tulevaisuuden työvoiman kannalta. Kyse on yksi julkisen talouden kestävyyden kulmakivistä, mikä on syytä muistaa”, lisää sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää