Lausunnolle sosiaali- ja ter­vey­den­huol­toon liittyviä asetuksia

07.11.2022 07:01

Useita valtioneuvoston asetuksia on tarpeen päivittää 1.1.2023, jotta ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulevaa uutta järjestäjärakennetta ja järjestämisvastuuta. Samalla joihinkin asetuksiin ehdotetaan myös sisällöllisiä muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista 2.12.2022 mennessä.

Seulonnoista annetusta asetuksesta poistettaisiin viittaus tietyn seulontamenetelmän käyttämiseen raskauden aikaisten kromosominpoikkeavuuksien seulonnassa. Sääntelyä on tarpeen muuttaa, jotta asetus ei estäisi uusien seulontamenetelmien hallittua käyttöönottoa.

Lisäksi seulonta-asetukseen sekä erikoissairaanhoidon keskittämisestä annettuun asetukseen tehtäisiin sukupuolen vahvistamista koskevasta lainsäädännöstä johtuvia muutoksia. Muutoksilla turvattaisiin sukupuolensa vahvistaneille oikeus heille kuuluviin terveyspalveluihin. 

Rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista annettuun asetukseen ehdotetaan lisättäväksi kohtuullistamissääntö, joka koskisi säädetyn määräajan jälkeen toimitettuja valtion korvaushakemuksia. Suomen Kuntaliiton edustus poistettaisiin rajat ylittävästä neuvottelukunnasta, koska sen rooli julkisen terveydenhuollon järjestäjien edustajana kapenee uudistuksen myötä.

Muuten asetusmuutokset olisivat luonteeltaan pääosin teknisiä. Niillä päivitettäisiin aiemmin kunnilla ja kuntayhtymillä olleet velvoitteet hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän velvoitteiksi.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää