Lausuntokierros muutoksista meriympäristöä suojeleviin yleis­so­pi­muk­siin käynnistyy

18.09.2023 10:49

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitean hyväksymien yleissopimusten muutosten kansallisesta hyväksymisestä. Muutokset koskevat meren pilaantumista ehkäisevää MARPOL-yleissopimusta ja painolastivesiyleissopimusta. Lausuntoja voi antaa 3.10.2023 saakka.

IMO:n meriympäristön suojelukomitea (MEPC) antoi 79. istunnossaan joulukuussa 2022 neljä päätöslauselmaa, joilla tehdään oikeudellisesti sitovia muutoksia MARPOL-yleissopimuksen liitteisiin. Päätöslauselmiin tehtyjen muutosten myötä Välimerellä aletaan soveltaa yhtä tiukkaa rikkipäästörajaa kuin Itämerellä. Muutoksilla myös sallitaan alueelliset alusjätteen vastaanottojärjestelyt arktisten merialueiden satamissa. Lisäksi päätöslauselmilla tehtiin eräitä teknisiä muutoksia koskien esimerkiksi aluksilta edellytettävien asiakirjojen malleja.

Meriympäristön suojelukomitea antoi 80. istunnossaan heinäkuussa 2023 yhden päätöslauselman, jolla päivitettiin aluksilta edellytettävän painolastivesipäiväkirjan malli.

Lausuntoja voi antaa 3.10.2023 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen sopimusmuutokset on tarkoitus esittää valtioneuvoston ja tasavallan presidentin hyväksyttäviksi.

Hyväksymisen jälkeen EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan kuuluvat sopimusmuutokset tulee saattaa kansallisesti voimaan.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää