Luon­non­suo­je­lua­se­tuk­sen luonnos lausun­to­kier­rok­sel­le

20.03.2023 08:48

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen uudesta luonnonsuojeluasetuksesta. Asetus annetaan uuden luonnonsuojelulain nojalla, ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian uuden luonnonsuojelulain voimaantulon jälkeen. Asetus on lausunnoilla 17.3.–28.4.2023.

Luonnonsuojeluasetus tarkentaa uuden luonnonsuojelulain säännöksiä. Yksi merkittävimmistä muutoksista on erityisesti suojeltujen ja tiukasti suojeltujen luontotyyppien määritelmien tarkentaminen. 

Uuden asetuksen säännökset vastaavat osittain nykyisin voimassa olevaa asetusta. Nykyistä asetusta vastaavat muun muassa pykälät, jotka koskevat luonnonsuojeluohjelman sisältöä ja ilmoittamista Natura 2000 -alueisiin vaikuttavista toimenpiteistä. Pykälää luonnonsuojelualueista maksettavista korvauksista tarkennetaan niin, että maksettavan korvauksen jaksottamisen alaraja nousee. Asetuksesta poistetaan useita säännöksiä, koska ne sisältyvät uuteen luonnonsuojelulakiin.

Rauhoitettujen lajien liitteestä poistetaan matelijat ja sammakkoeläimet, jotka on rauhoitettu uudella luonnonsuojelulailla.  Euroopan unionin tärkeinä pitämiin Suomessa esiintyviin lajeihin lisätään kaksi uutta ja poistetaan yksi vanha lepakkolaji sekä lisätään luontodirektiivissä mainitut Suomessa esiintyvät kasvilajit.

Asetukseen lisätään uudet säännökset, jotka koskevat luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimista ja toistuvasti samaa pesää käyttävien lajien tunnistamista.

Uusi luonnonsuojelulaki tulee voimaan 1.6.2023, ja luonnonsuojeluasetus mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää