Luonnos Tenojoen tulevan kalastuskauden ka­las­tus­mää­räyk­sis­tä lausunnolla

10.03.2023 07:17

Tenojoen kesän 2023 kalastusrajoituksista muiden lajien kuin lohen osalta on saatu pöytäkirjaluonnos Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa. Luonnoksesta pyydetään lausuntoja 24.3.2023 mennessä.

Suomi ja Norja ovat neuvotelleet tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä muiden lajien kuin lohen osalta. Lohenkalastuksen rajoittamisen vaikutuksia pyritään lieventämään lisäämällä mahdollisuuksia muiden lajien pyyntiin. Luonnoksessa matkailijoille on tarjolla edellisvuoden tavoin lupa, jolla saa kalastaa keveillä perhokalastusvälineillä muita lajeja kuin lohta, meritaimen mukaan lukien. Lisäksi meritaimenen kalastusta ehdotetaan sallittavaksi elokuun 20. päivään saakka siihen erikseen rajatuilla kalastuspaikoilla, joissa ei loppukesällä viihdy muita lajeja.

Paikkakunnalla asuvat kalastajat voisivat kalastaa rannalta ja veneestä vavalla. Tenon merkittävimmille koskipaikoille, Ylä- ja Alakönkäälle, tulisi kaikkea vapakalastusta koskeva rauhoitusalue lohen sivusaaliin vähentämiseksi. 

Neuvottelutuloksen mukaisesta pöytäkirjaluonnoksesta voi antaa lausuntoja 24.3.2023 saakka. Pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa huhtikuun 2023 alkuun mennessä, jotta ajantasaiset kalastusmääräykset Tenolle saadaan voimaanriittävän ajoissa. 

Lohenkalastusta koskevat neuvottelut tämän vuoden kalastusmääräysten osalta jouduttiin käymään eduskunnan aikataulujen vuoksi poikkeuksellisesti jo syksyllä 2022, koska lohenkalastusmääräykset oli säädettävä lain tasolla. Tasavallan presidentti vahvisti 3.3.2023 lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. 1.5.2023 voimaan tulevan lain mukaan lohi on rauhoitettu ja lohenpyyntiin tarkoitetut pyyntivälineet kielletty vuoden loppuun saakka.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää