Luottolaitosten toimitettava ul­ko­mi­nis­te­riöl­le tietoja tiettyjen venäläisten ja val­ko­ve­nä­läis­ten asiakkaidensa talletuksista

25.05.2023 14:12

Luottolaitosten on toimitettava ulkoministeriölle tiedot tiettyjen venäläisten ja valkovenäläisten asiakkaidensa yli 100 000 euron suuruisista talletuksista.

Raportoinnissa tulee käyttää oheista taulukkoa. EBA on laatinut ohjeistuksen raportointia varten. Raportit tulee toimittaa ulkoministeriön pakotetiimille sähköpostitse käyttäen UM:n turvapostia https://turvaviesti.gov.fi/ viimeistään 27.5.2023.

Velvollisuus perustuu Euroopan neuvoston asetuksen N:o 833/2014 5 g artiklan 1 kohtaan, joka velvoittaa luottolaitokset toimittamaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai komissiolle viimeistään 27.5.2023 luettelon yli 100 000 euron suuruisista talletuksista artiklassa täsmennettyjen venäläisten asiakkaidensa osalta. Suomessa toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö.

Euroopan neuvoston asetuksen N:o 765/2006 1 z artikla asettaa samanlaiset velvoitteet ko. artiklassa täsmennetyille valkovenäläisille asiakkaille.

Lähde: ulkoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää