Mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen säilytysaika lyhenee joulukuussa 2022

14.11.2022 07:50

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee joulukuun alusta 2022 lähtien. Jatkossa maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Yksityishenkilöiden ja yritysten kannattaa huolehtia hyvissä ajoin, että tieto saatavan suorittamisesta on merkitty luottotietorekisteriin.

Säilytysajan lyhentäminen koskee yleisimpiä luottotietorekisteriin henkilöluottotietoina ja yritysluottotietoina merkittäviä maksuhäiriötietoja. Lisäksi uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa enää pidennä maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa, vaan jokaisen merkinnän säilytysaika on itsenäinen.

Kun uudistus tulee voimaan, luottotietotoiminnan harjoittajan on poistettava maksuhäiriömerkinnät, joissa on tieto suorituksen maksamisesta. Lisäksi uuden maksuhäiriömerkinnän vuoksi pidennetyn maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on palautettava ennalleen ja merkintä on poistettava, jos alkuperäinen määräaika merkinnän poistamiselle on kulunut.

Joissakin tilanteissa maksuhäiriön ilmoittajataholla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa maksun suorittamisesta rekisteriin. Tieto saatavan suorittamisesta voidaan tallettaa luottotietorekisteriin, kun maksuhäiriötiedon ilmoittanut taho on ilmoittanut maksusta luottotietoyhtiölle lakisääteisen velvoitteensa mukaisesti.

Velallinen voi myös itse pyytää luottotietoyritykseltä maksamistiedon merkitsemistä luottotietorekisteriin. Tällöin maksun suorittamisesta on esitettävä luotettava selvitys.

Ulosottolaitoksen ilmoittamien maksuhäiriötietojen osalta maksamistiedon merkitseminen luottotietorekisteriin edellyttää velalliselta toimenpiteitä. Kun ulosotossa oleva saatava on maksettu, ulosottomies ilmoittaa velallisen pyynnöstä maksusta luottotietoyhtiölle.

Yksityishenkilöt voivat tarvittaessa käyttää tarkastusoikeutta omiin tietoihinsa selvittääkseen, mitä tietoja heistä on merkitty luottotietorekistereihin. Myös yrityksellä on oikeus saada tietää, mitä tietoja yrityksestä on talletettu.

Tietosuojavaltuutettu valvoo muun muassa, että luottotietotoiminnan harjoittajat toteutettavat rekisteröityjen tietosuojaoikeudet asianmukaisesti. Tietosuojavaltuutettu valvoo myös luottotietorekisteriin talletettujen yritysluottotietojen käsittelyä.

Lähde: tietosuojavaltuutetun tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää