Kimmo Pulkka

Mark­ki­noin­ti­stra­te­gia: mikä se on, miksi se on tärkeä ja kuinka luot sellaisen?

01.06.2023 09:57

Markkinointistrategia on suunnitelma, kuinka yrityksen tulee tehdä markkinointia nyt ja tulevaisuudessa, jotta se voi tuottaa uusia asiakkuuksia ja menestyä parhaalla mahdollisella tavalla tästä hetkestä eteenpäin valitsemillaan resursseilla.

Markkinointistrategia on varmin keino päästä pois jatkuvasta adhoc-tekemisestä ja siirtyä kohti suunnitelmallista markkinoinnin toteuttamista, joka antaa merkittävää vipuvoimaa yrityksen kasvulle.

Markkinointistrategialla yritys esimerkiksi parantaa markkinoinnin tuomaa tulosta, lisää taktisen tekemisen fokusta, helpottaa markkinoinnin johtamista, kehittää brändiään hallitusti, tuo yrityksen liiketoimintastrategian näkyviksi toimenpiteiksi sivustolle ja markkinointiin ja nousee kohderyhmänsä tietoisuuteen tiukassakin kilpailutilanteessa.

Strategiatyössä pitää huomioida pelkän yrityksen ja tuotteen tai palvelun lisäksi kilpailutilanne, markkinatilanne ja kohderyhmä. Hyvässä strategiatyössä katsotaan aina myös tulevaan. Hyvä mantra on ”mmärrys nykyhetkestä ja näkemys tulevasta”.

Kasvua ruokkiva markkinointistrategia syntyy sille pohjalle, että tunnetaan markkina, kilpailutilanne ja kohderyhmät sekä näissä kaikissa tällä hetkellä tapahtuvat muutokset ja trendit.

Hyvä markkinointistrategia koostuu 7 elementistä

Markkinointistrategian ohjaa päivittäisiä markkinoinnin toimenpiteitä ja linjaa, mitä markkinoinnissa tehdään ja tavoitellaan pitkällä aikavälillä. Parhaimmillaan se on markkinoijan päivittäinen työkalu, jonka avulla voidaan linjata helpommin, mitä markkinoinnissa tulee tehdä tänään, jotta päästään tulevaisuuden tavoitteisiin vuosien aikajänteellä.

Markkinointistrategiassa brändi on kaiken keskiössä: markkinointistrategian tarkoitus on tukea ja vahvistaa brändiä. Jos brändiä ei ole määritetty, pelkällä markkinointistrategialla sitä ei itsessään voida määrittää.

Markkinointistrategian 7 elementtiä

1. Kilpailija-analyysin teko – Mitä kilpailijat tekevät? Miten yrityksenne tulee markkinoida, jotta erotutte kilpailusta ja saatte viestittyä kilpailuetunne muuta markkinaa paremmin?

2. Kohderyhmien määrittäminen ja ostajapersoonien teko – Mitä kohderyhmiä teidän tulee voittaa puolellenne ja kuinka se tehdään? Mitä teidän tulee sanoa asiakkaillenne, jotta he haluavat ostaa? Kuinka saatte enemmän liidejä?

3. Teknologisten mahdollisuuksien kartoittaminen – Kuinka voitte hyödyntää markkinoinnin teknologioita paremman myynnin, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen luomisessa?

4. Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen – Millaisten tavoitteiden avulla markkinoinnin työ saadaan fokusoitua parhaiten niin, että ne edistävät liiketoiminnan tavoitteita?

5. Arvolupauksen kiteyttäminen ja kilpailuetujen määrittäminen – Kuinka kirkastatte asiakkaillenne sen, miksi teiltä kannattaa ostaa?

6. Sisältösuunnitelman ja kanavastrategian luominen – Millaista sisältö sivustonne tarvitsee, jotta asiakas pystyy etenemään ostoprosessissaan ja vakuuttuu siitä, että yrityksenne on hänelle paras kumppani?

7. Mittaamissuunnitelman teko ja KPI-mittariston asettaminen – Mitä mittareita yrityksenne tulee seurata, jotta toimintaa voi kehittää luotettavasti dataan pohjautuen?

Seitsemän kohtaa voi tuntua paljolta hektisessä arjessa. On kuitenkin tärkeää, että aloittaa jostain. Jos haluaa nopeasti liikkeelle, kannattaa aloittaa kilpailija-analyysistä, ostajapersoonista, arvolupauksesta ja sisältösuunnitelmasta. Niiden avulla luodaan markkinointistrategian perusrunko.

**

Lisää oppeja kirjasta Niko Lahtinen, Kimmo Pulkka, Heikki Karjaluoto, Joel Mero: Digimarkkinointi – Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. Alma Talent, 2022

Niko Lahtinen ja Kimmo Pulkka ovat Suomen Digimarkkinointi Oy:n omistajia, Lahtinen on kaupallinen johtaja, Pulkka markkinointistrategi. Heikki Karjaluoto on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin professori ja digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän tutkimusryhmän johtaja. Joel Mero toimii Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessorina.

Kirjoittaja Kimmo Pulkka

Aiheeseen liittyvää