Ministeri Haatainen Porton so­si­aa­li­foo­ru­miin: Talous ja sosiaalinen ulottuvuus kulkevat käsi kädessä

26.05.2023 07:15

Työministeri Tuula Haatainen osallistuu Porton sosiaalifoorumiin 26.–27.5.2023. Kokouksessa keskustellaan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta, vihreän ja digitaalisen siirtymän vaikutuksista työmarkkinoihin, investoinneista osaamiseen ja koulutukseen sekä lapsiköyhyydestä.

Nyt järjestettävä kokous on jatkoa toukokuussa 2021 pidetylle Porton sosiaalifoorumille. Silloin EU:n johtajat vahvistivat sitoumuksensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon. Pilariin sisältyvät oikeudet ja velvoitteet tukevat työmarkkinoiden toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta. Myös Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja työmarkkinaosapuolet ovat sitoutuneet Porton sosiaaliseen sitoumukseen.

”Sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisella tuetaan hyvinvointia ja eriarvoisuuden vähentämistä koko unionissa. Porton sosiaalifoorumi tarjoaa tilaisuuden vahvistaa yhteistä tahtotilaa sosiaalisen oikeuksien pilarin kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen”, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

”Viime vuosina kokemamme kriisit ovat alleviivanneet sitä, että talous ja sosiaalinen ulottuvuus kulkevat käsi kädessä. Meidän on pidettävä sosiaalinen ulottuvuus EU:n politiikan ytimessä vihreän ja digitaalisen siirtymän tuomassa murroksessa sekä muissa tulevaisuuden haasteissa”, ministeri Haatainen jatkaa.

Ministeri Haatainen osallistuu Portossa myös muuhun kokouksen yhteydessä järjestettävään oheisohjelmaan.

Keskustelussa osaamisen päivittäminen ja köyhyyden vastainen taistelu

Kokouksen yksi pääteemoista on Euroopan osaamisen teemavuosi 2023 kaksoissiirtymän edistäjänä. Kaksoissiirtymällä tarkoitetaan siirtymistä vihreään ja digitaaliseen talouteen. Teemavuoden tavoitteena on kannustaa työikäisiä tunnistamaan ja kehittämään osaamistaan sekä auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja pulaan osaavasta työvoimasta.

Portossa keskustellaan myös köyhyyden vähentämisestä ja erityisesti lapsiköyhyydestä. Viimeaikaiset kriisit ovat nostaneet elinkustannuksia ja vaikutukset ovat erityisen merkittäviä jo ennestään toimeentulon kanssa kamppaileville. 

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on merkittävä tavoite myös Suomessa, sillä köyhyyden vaikutukset yltävät koulutukseen, terveyteen ja työmarkkina-asemaan aikuisuudessa. Syrjäytymisriskit ovat paitsi ylisukupolvisia, myös kasautuvia. Eurooppalaisen lapsitakuun toimeenpano Suomessa perustuu poikkihallinnolliseen kansalliseen lapsistrategiaan ja sen hallituskausittain tehtävään toimeenpanosuunnitelmaan.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää