Mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä keskusteli tiiviimmästä yhteistyöstä nuo­ri­so­vä­ki­val­lan ehkäisyksi

01.12.2022 07:04

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä keskusteli toimista, joilla ministeriöt voivat puuttua nuorisoväkivaltaan. Keskustelun pohjaksi ministerit saivat tilannekuvan nuorten rikollisuudesta, jengiytymisestä ja rikoksentorjunnasta. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Poikkihallinnollinen työryhmä ryhtyy heti valmistelemaan toimia, joilla voidaan ehkäistä nuorisoväkivaltaa ja puuttua siihen sekä tukea nuorten rikollisuudesta irtautumista nykyistä tehokkaammin. Työryhmä tekee myös esityksen siitä, miten yhteistyötä tehdään jatkossa nykyistä tiiviimmin ja miten hyvinvointialueet voidaan kytkeä rikollisuuden ehkäisytyöhön. 

- Viime vuosien aikana erityisesti alle 18-vuotiaiden nuorten vakavat väkivaltarikokset ovat lisääntyneet. Enimmäkseen rikokset kohdistuvat toisiin alaikäisiin nuoriin. Tämä kehityskulku on mielestäni erittäin huolestuttavaa, ja se tulisi nyt saada katkaistua, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

 - Olemme tällä hallituskaudella tehneet nuorisorikollisuuden ja katujengien torjumiseksi sekä ennaltaehkäiseviä toimia että tehostaneet rikoksiin puuttumista. Poikkihallinnollisen työryhmän yhtenä tavoitteena on vahvistaa hallinnonalojen yhteistyötä nuorisorikollisuuden torjumiseksi pidemmällä aikavälillä. Jo viime viikolla aloimme yhdessä useiden eri ministeriöiden kesken valmistella esityksiä sellaisista lisätoimenpiteistä nuorisorikollisuuden ja katujengien torjumiseksi, joista hallitus voisi päättää vielä tämän hallituskauden aikana seuraavan lisätalousarvion yhteydessä, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen

Työryhmään tulee edustus oikeusministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä. Työryhmän määräaika päättyy toukokuussa 2023.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää