Muu­tok­sen­ha­ku­lau­ta­kun­tien jäsenten sidonnaisuuksia esitetään avoimeen rekisteriin

23.11.2022 07:03

Hallitus esittää, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuudet rekisteröitäisiin samaan rekisteriin kuin tuomareiden sidonnaisuudet ja sivutoimet. Rekisterin nimi muutettaisiin samalla sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriksi. 

Samalla selkeytettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin tarkoitettuja lautakuntia koskevien lakien säännöksiä sidonnaisuusilmoituksista. Tuomareiden rekisteröintiin ei tulisi muutoksia.

Esityksen tavoitteena on lisätä muutoksenhakulautakuntien sekä niihin läheisesti rinnastuvan liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä helpottamalla yleisön tiedonsaantia lautakuntien jäsenten mahdollisista sidonnaisuuksista. 

Lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot voisi jatkossa hakea avoimesta sähköisestä rekisteristä, jos ne eivät ole salassa pidettäviä tai jos niihin ei kohdistu luovutusrajoituksia. 

Lait tulisivat voimaan 1.1.2024.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi HE 301/2022 vp.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää