Muutoksia tulossa hy­vin­voin­tia­luei­den rahoituslakiin vielä tällä hal­li­tus­kau­del­la

21.11.2022 09:40

Hallituksen asettama lainsäädäntösuunnitelmaa koordinoiva epävirallinen ministerityöryhmä on linjannut, että hyvinvointialueiden rahoituksesta annettuun lakiin tehdään muutoksia vielä tämän hallituskauden aikana.

Siir­ty­mä­ta­saus­ta koskevia muutoksia

Laissa säädetyn pysyvän siirtymätasauksen alarajaa esitetään muutettavaksi 100 eurosta asukasta kohden 50 euroon asukasta kohden. Muutos toteutetaan vähentämättä rahoitusta niiltä hyvinvointialueilta, joihin muutos ei suoraan vaikuta. Valtioneuvosto varaa vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan muutoksen tarvitsemat määrärahat.

Hallitus aikoo esittää, että kuntien takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset otetaan huomioon, kun siirtymätasaukset tarkistetaan vuonna 2023. Kunnilta siirtyvistä kustannuksista poistetetaann vuosille 2021 ja 2022 kirjatut takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset siten, että kustannukset vastaavat hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvää yhden vuoden suoriteperusteista palkkakustannusta. 

Ehdotus on osa sääntelykokonaisuutta, jolla pyritään estämään näistä kustannuksista aiheutuvat vääristymät rahoituksen siirrossa kunnilta hyvinvointialueille. 

Yli­opis­to­sai­raa­loi­ta ylläpitävien alueiden rahoitus

Hallitus on päättänyt, että valtiovarainministeriö valmistelee rahoituslakiin lisättäväksi vuodesta 2024 eteenpäin käyttöön otettavan uuden rahoituksen määräytymistekijän, jolla osoitetaan lisärahoitusta yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille näiden asukasmäärien suhteessa. 

Muutos on tarkoitus toteuttaa vähentämättä muiden hyvinvointialueiden rahoitusta. Lisärahoituksen suuruus koko maan tasolla olisi 116 miljoonaa euroa vuonna 2029 vuoden 2022 tasossa laskettuna. Muutoksen tuottama lisärahoitustarve katetaan rahoitusjärjestelmään osoitettavalla lisärahalla. Valtioneuvosto varaa vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan tarvittavat määrärahat. 

Hy­vin­voin­tia­lue­koh­tai­nen kertakorvaus osaksi vuoden 2023 rahoitusta

Hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitus esitetään korjattavaksi jälkikäteen kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella hyvinvointialuekohtaisella kertakorvauksella. Hallitus esittää, että kertakorvaus kirjataan vuoden 2023 rahoitukseen ja maksetaan tammikuussa 2024. 

Länsi-Pohjan ja Savonlinnan sairaaloiden ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päivystys

Epävirallinen ministerityöryhmä on lisäksi linjannut, että Länsi-Pohjan ja Savonlinnan keskussairaaloiden ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset valmistaudutaan korvamaan vuodesta 2024 alkaen. Valtioneuvosto varaa vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan tarvittavat määrärahat. Rahoituksen osoittamisen toteuttamistapa sekä tarvittavista säädöksistä vastaava ministeriö ratkaistaan erikseen jatkovalmistelussa. 

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää