Näin viittaat sähköisiin, jat­ku­va­täy­den­tei­siin teoksiin ja si­vu­nu­me­roi­mat­to­miin verk­ko­teks­tei­hin

23.05.2022 14:26

Miten viitataan sähköisiin lähdeteoksiin, kun sivunumeroita ei ole? Entä silloin, kun teos päivittyy jatkuvasti?

Online-julkaisuihin ja muihin sähköisiin ammattiteksteihin viittaaminen on joskus ongelmallista, sillä teksti- ja lähdeviitteissä puuttuva sivunumero vaikeuttaa tiedon tarkistamista. Kun lähteenä käytetystä aineistosta puuttuu sivunumerointi, riittää, että tekstiviitteeseen merkitään lähteen tekijä ja julkaisu- tai päivitysvuosi. 

Näin viitataan sivunumeroimattomaan verkkolähteeseen, esimerkkinä päivittyvä hakuteos Sopimusoikeus:

Tekstiviite: (Hemmo – Hoppu 2022)

Lähdeviite: Hemmo, M. – Hoppu, K. 2022. Sopimusoikeus. Helsinki: Alma Talent. Päivitetty 1.8.2022. Luettu 15.9.2022. Vaatii käyttöoikeuden. https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/HAHBGXCTDG#kohta:SOPIMUSOIKEUS((20)

Ei-tieteellisiin viittauksiin voidaan lisäksi käyttää verkkokirjojen ja päivittyvien hakuteosten muru- eli linkkipolkua. Murupolun avulla teoksessa on myös helppoa navigoida. Murupolku löytyy teoksessa sivun ylälaidasta heti palvelun tunnusväripalkin alta.

Esimerkiksi:

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää