Natoon liittymistä koskeva hallituksen esitys eduskuntaan

05.12.2022 13:52

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (Nato) 5.12.2022.

Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen. Pohjois-Atlantin sopimus on Naton perustamissopimus, jossa määrätään liittokunnan toiminnan periaatteista ja jäsenten velvollisuuksista. Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty niin sanottu Ottawan sopimus koskee Naton oikeushenkilöllisyyttä ja Naton henkilöstön erioikeuksia ja vapauksia.

Hallituksen esitys HE 315/2022 vp.

Eduskunnan puhemiesneuvosto päättää myöhemmin hallituksen esityksen lähetekeskustelun päivämäärästä. Puhemiesneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 7.12.2022.

Hallituksen esityksen edus­kun­ta­kä­sit­te­ly

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa jakaantuu eri vaiheisiin, joiden aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Lä­he­te­kes­kus­te­lu

Lakiesityksen käsittely alkaa lähetekeskustelulla, joka käydään eduskunnan täysistunnossa. Keskustelun päätteeksi täysistunto päättää, mihin valiokuntaan esitys lähetetään mietintöä varten. Täysistunto päättää myös mahdollisista lausuntovaliokunnista eli siitä, mitkä valiokunnat antavat lausunnot mietintövaliokunnalle.

Va­lio­kun­ta­kä­sit­te­ly

Valiokuntakäsittely alkaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun täysistunto on lähettänyt asian valiokuntaan. Mietintö ei valmistu, ennen kuin lausuntovaliokunnat ovat antaneet lausuntonsa.

Valiokunnan mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys Suomen liittymisestä Natoon sisältää kaksi lakiehdotusta, joilla saatetaan voimaan sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Kaikilla lakiehdotuksilla on täysistunnossa kaksi käsittelyä, ensimmäinen ja toinen. Käsittelyn pohjana täysistunnossa on valiokunnan kirjoittama mietintö, ei enää hallituksen esitys sellaisenaan.

Ensimmäisessä käsittelyssä valiokunnan puheenjohtaja esittelee mietinnön. Kansanedustajat keskustelevat mietinnöstä ja voivat ehdottaa siihen muutoksia.

Jos muutosehdotuksia tehdään, niistä äänestetään ensimmäisen käsittelyn lopuksi. Tämän jälkeen lakiehdotukset voidaan vain hyväksyä tai hylätä, mutta niiden sisältö ei enää muutu.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys sisältää lakiehdotusten lisäksi kansainvälisen velvoitteen hyväksymisen eli sopimuksen Pohjois-Atlantin liittoon liittymisestä ja Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen. Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen käsitellään täysistunnossa vain kerran niin sanotussa ainoassa käsittelyssä. 

Samassa täysistunnossa otetaan toiseen käsittelyyn ne kaksi lakiehdotusta, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen käsittely pidetään aikaisintaan kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päättymisestä.

Tässä osittain ainoassa, osittain toisessa käsittelyssä päätetään ensin kansainvälisen velvoitteen hyväksymisestä ja sen jälkeen lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos eduskunta haluaa liittää vastaukseensa lausumia, myös niistä päätetään tässä käsittelyssä.

Eduskunnan vastaus

Eduskunnan päätös hallituksen esityksen johdosta ilmoitetaan eduskunnan vastauksessa valtioneuvostolle. Puhemies ja eduskunnan pääsihteeri allekirjoittavat eduskunnan vastaukset.​

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää