Oikeusasiamies: Jär­jes­tyk­sen­val­von­ta­toi­min­nas­sa aluksilla ja sen valvonnassa sekä lainsäädännössä ilmeisiä puutteita

22.03.2023 07:32

Eduskunnan oikeusasiamies toimii YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT) kansallisena valvontaelimenä. Tässä tehtävässään oikeusasiamies tarkastaa paikkoja, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä tarkastettiin marraskuussa 2022 matkustaja-autolautta M/S Baltic Princessin säilöönottotilat. Tarkastus oli ensimmäinen laatuaan matkustaja-aluksilla. 

Tarkastuksella nousi esiin lukuisia ongelmallisia kysymyksiä, jotka mitä ilmeisimmin koskevat muitakin kuin vain tarkastettua alusta. Osin kysymys on kyseisen aluksen tiloista ja siellä noudatettavista menettelytavoista, mutta myös siitä, miten poliisi valvoo toimintaa, sekä lainsäädännön tilasta.

Oikeusasiamies on pyytänyt aluksen omistajayhtiötä 15.12.2023 mennessä ilmoittamaan toimenpiteistään. Lisäksi hän on ottanut poliisin menettelyn toiminnan valvonnassa ja lainsäädännön kehittämisen omina aloitteina tutkittavakseen. Hän on pyytänyt lausuntoja sisäministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselta.

Oikeusasiamies tulee jatkossakin kiinnittämään tarkastuksillaan huomiota yksityisen turvallisuusalan toimintaan ja sen valvontaan.

Lähde ja lisätietoja: eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää