Oi­keus­mi­nis­te­riön koordinoima koulutus vahvistaa yh­den­ver­tai­suus­osaa­mis­ta

30.05.2023 16:07

Kuinka työelämästä tehdään yhdenvertaisempi? Entä miten tehostaa syrjinnän torjumista työpaikoilla? Vastauksia näihin ja muihin työelämän yhdenvertaisuutta käsitteleviin kysymyksiin tarjoaa oikeusministeriön koulutus yhdenvertaisuussuunnittelusta.

Oikeusministeriön koordinoima Hyvin suunniteltu -hanke järjestää maksuttoman yhdenvertaisuussuunnittelun koulutuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa yksityissektorin ja työnantajien suunnitteluosaamista. Haku koulutukseen on auki 14.6.2023 saakka. Koulutukseen osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta yhdenvertaisuussuunnittelusta.

Yhdenvertaisuussuunnittelu on keskeinen väline yhdenvertaisuuden edistämisessä. Työelämää ja työnantajia koskevat velvoitteet vahvistuvat kesäkuun 1. päivä voimaan astuvan yhdenvertaisuuslain uudistuksen myötä. 

- Yhdenvertaisuussuunnitelulla voidaan tehokkaasti luoda tasavertaista ja syrjimätöntä organisaatiokulttuuria. Samalla se on organisaatiolle keino viestiä omista arvoistaan. Yhdenvertaisuuslain uudistus muun muassa selkeyttää työnantajien velvoitteita ja siten vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista, sanoo itsehallinto- ja yhdenvertaisuusyksikön päällikkö Corinna Tammenmaa.

Edistä yhdenvertaisuutta suunnittelulla -koulutus koostuu kuudesta vuorovaikutteisesta tapaamisesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Osallistujat työstävät koulutuksen aikana yhdenvertaisuussuunnitelmaa valitsemalleen organisaatiolle. Koulutukseen otetaan 20 henkilöä. Haussa priorisoidaan laajaa vaikuttavuutta, ja mukaan toivotaan osallistujia erilaisista yhdenvertaisuusteemoihin erikoistuneista organisaatioista. 

Kysely tu­ki­ma­te­ri­aa­lien tarpeesta

Osana Hyvin suunniteltu -hanketta oikeusministeriö kartoittaa lyhyellä kyselyllä yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi kehitettävien materiaalien tarvetta. Kyselyn tuloksia käytetään yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämistyössä. Kysely on auki 11.6.2023 saakka. 

Oikeusministeriön koordinoima Hyvin suunniteltu -hanke torjuu rakenteellista syrjintää ja rasismia yhdenvertaisuussuunnitteluosaamisen kehittämisen avulla. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionilta.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää