Opet­ta­ja­re­kis­te­rin valmistelu etenee

01.11.2022 10:15

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2021 tilaamassa opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevassa selvityksessä esitettiin opettajarekisterin perustamista vaiheittain. Ministeriössä on ryhdytty valmistelemaan opettajarekisterille asetettavien tavoitteiden tarkempaa määrittelyä ja sen mukaista arkkitehtuuriarviointia. Opettajarekisterin valmistelutyötä tehdään yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

- Opettajilla on hyvin merkittävä rooli yhteiskunnassamme sekä kasvatus- ja koulutusalan tavoitteiden saavuttamisessa. Tarvitsemme opetusalaa koskevan ennakointityön ja päätöksenteon pohjaksi nykyistä parempaa tietopohjaa opettajista sekä myös entistä toimivampia tiedonkeruun tapoja, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Tällä hallituskaudella ministeriö edistää opettajarekisterin valmistelua, mutta lopullisen päätöksen opettajarekisterin perustamisesta tekee seuraava hallitus.

Selvityksestä järjestettiin lausuntokierros keväällä 2022. Lausuntokierroksella opettajarekisteri sai kannatusta mutta myös vastustusta. Opettajarekisteri tunnistettiin muun muassa tärkeäksi tietokannaksi opettajatarpeiden ennakointityön tueksi. Eniten huolta ja kritiikkiä herättivät opettajarekisterin vaatimat resurssit ja kustannusvaikutukset, rekisterin laajuus ja ydintehtävä sekä tietosuojaan ja -turvaan liittyvät kysymykset. Valmistelussa otetaan huomioon lausuntokierroksella saatu palaute ja opettajatiedon tarve ensisijaisesti opettajatarpeiden ennakoinnin näkökulmasta. 

Opettajiin liittyvää tietoa on kerätty aiemmin muun muassa Tilastokeskuksen noin kolmen vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen opettajatiedonkeruun avulla. Viimeksi opettajatiedonkeruu toteutettiin vuonna 2019. Tiedonkeruiden vastausprosentit ovat viime vuosina kuitenkin laskeneet selvästi, mikä vaikeuttaa osaltaan opettajatarpeiden ennakointia. Yhteiskunnassa tapahtuvien suurten muutosten vuoksi ajankohtaisen opettajatiedon saanti on entistäkin tärkeämpää.

Lähde ja lisätietoja: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää