Päivi Kaukoranta valittu kansainvälisen ri­kos­tuo­miois­tui­men so­pi­mus­puo­li­kokouk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

07.12.2023 10:38

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta on valittu Kansainvälisen rikostuomioistuimen (International Criminal Court, ICC) sopimusvaltioiden kokouksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2024–2026.

”ICC on keskeinen osa sääntöperustaista monenkeskistä järjestelmää. Se on ainoa pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin, joka voi saattaa kaikkein vakavimpiin, koko kansainvälistä yhteisöä koskettaviin rikoksiin syyllistyneet vastuuseen, henkilöiden virallisesta asemasta riippumatta. Sopimuspuolikokous kerää valtiot yhteen keskustelemaan siitä, miten ICC:tä voidaan vahvistaa ja kehittää”, toteaa ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta.

Haagissa toimiva ICC käsittelee joukkotuhontarikoksia, sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja hyökkäysrikoksia. Sen toiminta pohjaa 25 vuotta sitten hyväksyttyyn Rooman perussääntöön.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous (Assembly of States Parties, ASP) vastaa ICC:n toiminnan pohjana olevan sääntelyn, erityisesti Rooman perussäännön, kehittämisestä ja muuttamisesta. Lisäksi sopimusvaltioiden kokous päättää ICC:n budjetista ja valvoo sen hallintoa. Sopimusvaltioiden kokous myös valitsee ICC:n tuomarit, syyttäjän ja apulaissyyttäjät.

”Suomi on ollut aina vahvasti sitoutunut ICC:hen. On ilo ja kunnia tulla valituksi tehtävään, jossa voin olla tukemassa tuomioistuimen ja sopimusvaltioiden tärkeää yhteistyötä.”

Päivi Kaukoranta on aloittanut ulkoministeriön palveluksessa vuonna 1989 ja toiminut muun muassa ministeriön oikeuspäällikkönä ja Suomen Haagin-suurlähettiläänä. Nykyisin hän toimii Kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikkönä.

Lähde: ulkoministeriön uutinen.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää