Palkansaajien työ­ta­pa­tur­ma­taa­juus kasvoi 28,0 % vuonna 2021

01.12.2023 13:19

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 palkansaajien työpaikkatapaturmia oli 9,6 kappaletta miljoonaa työtuntia kohden.  Se oli 28,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkansaajien työtapaturmasuhde kasvoi ja maatalousyrittäjien tapaturmasuhde laski vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskeisiä poimintoja

  • Palkansaajien työtapaturmataajuus nousi 28,0 % vuonna 2021 edellisestä vuodesta.
  • Palkansaajien työtapaturmasuhde nousi 31,1 % ja maatalousyrittäjien työtapaturmasuhde aleni 8,0 % vuonna 2021.
  • Palkansaajien työtapaturmataajuus toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2021 kasvoi suhteellisesti eniten kiinteistöalan toiminnassa (47,7 %) ja vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja muun ympäristön puhtaanapidon (42,6 %) ja kasvoi suhteellisesti vähiten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnassa (9,5 %).

Palkansaajien työ­ta­pa­tur­ma­taa­juus nousi kaikilla toimialoilla

Suhteellisesti eniten työtapaturmataajuus nousi kiinteistöalan toiminnassa (47,7 %) ja vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja muun ympäristön puhtaanapidon (42,6 %). Seuraavaksi eniten työtapaturmataajuus nousi rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (40,0 %), hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (32,4 %) sekä rakentamisessa (31,1 %). Suhteellisesti vähiten työtapaturmataajuus kasvoi ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (9,5 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutuksessa (11,0 %) sekä informaatio ja viestinnässä (16,7%).

Korkeimmat työtapaturmataajudet vuonna 2021 olivat toimialoilla hallinto ja tukipalvelutoiminta, mukaan lukien vuokratyön (24,5), rakentaminen (21,5), kuljetus ja varastointi (16,1), vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (13,4), terveys- ja sosiaalipalvelut (10,8) sekä teollisuus (9,9).

Työ­ta­pa­tur­ma­suh­de kasvoi palkansaajilla ja laski maa­ta­lous­yrit­tä­jil­lä

Vuonna 2021 palkansaajien työpaikalla tapahtuvien työtapaturmien työtapaturmasuhde vähintään neljään sairaspäivään johtavissa tapaturmissa oli 1 472 tapaturmaa 100 000 palkansaajaa kohtaan. Palkansaajien työpaikalla tapahtuvien työtapaturmien työtapaturmasuhde kasvoi 26,9 % edellisestä vuodesta. Maatalousyrittäjien työtapaturmasuhde vähintään neljään sairaspäivään johtavissa tapaturmissa oli 4 317 työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden vuonna 2021. Maatalousyrittäjien työtapaturmasuhde aleni 8,0 % edellisestä vuodesta. Maatalousyrittäjien työtapaturmasuhde on noin kolme kertaa korkeampi kuin palkansaajien.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää