Per­hee­nyh­dis­tä­mis­tä koskeva esitys etenee eduskunnassa

10.11.2022 09:21

​Eduskunta hyväksyi ulkomaalaislain muutoksen sisällön täysistunnossaan 9.11.2022. Asia hyväksyttiin äänestysten jälkeen hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena (HaVM 20/2022 vp, HE 100/2022 vp).

Jatkossa, kun perheenyhdistämistä hakisi kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenjäsen, voisi oleskeluluvan saada ilman, että alaikäiseltä perheenkokoajalta edellytetään turvattua toimeentuloa. Muutoksen tavoitteena on edistää perhe-elämän suojaa ja lapsen edun toteutumista.

Lakiesitys muuttaisi myös lapsen alaikäisyyden määrittämistä perheenkokoamista koskevissa tilanteissa. Muutoksen jälkeen edellytys lapsen alaikäisyydestä sidottaisiin perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen vireilletuloajankohtaan, kun tällä hetkellä se on sidottu asian ratkaisuajankohtaan. Jatkossa perheenjäsenen oleskeluluvan saaminen ei siis riippuisi hakemuksen käsittelyajan pituudesta. Muutoksen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2022.

Lakiesityksen toinen käsittely on eduskunnan täysistunnossa viikolla 46. Toisessa käsittelyssä eduskunta päättää lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Siinä ei voida enää puuttua lain sisältöön. Toisessa käsittelyssä eduskunta päättää myös mahdollisista lausumista asian johdosta.

Valiokunnan mietintö HaVM 20/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta HE 100/2022 vp.

Lähde ja lisätietoja: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää