Poikkeusluvilla sallittua susien metsästystä rajoitetaan

01.02.2023 10:14

Suomen riistakeskuksen toimivaltaa myöntää poikkeuslupia suden metsästykseen poronhoitoalueen ulkopuolella rajoitetaan asetuksella. 1.2.2023 alkaen poikkeuslupia voidaan myöntää enintään 28 yksilön metsästämiseen. Määrään sisältyy myös muu tietoon tuleva kuolleisuus, kuten poliisin lopettamat sekä liikenteessä kuolleet yksilöt.

Käytännössä rajoitus kohdistuu vahinko- ja turvallisuusperusteisten poikkeuslupien myöntämiseen. Rajattuun enimmäismäärään sisältyy myös muu tietoon tuleva kuolleisuus. Poikkeusluvilla myönnettävä enimmäismäärä (28 yksilöä) siis pienenee, kun tietoon tulee esimerkiksi liikenteessä kuollut yksilö.

Asetus on voimassa poronhoitoalueen ulkopuolella. Poronhoitoalueen ulkopuolella sudet aiheuttavat vahinkoa pääasiassa lampaille ja koirille. Lisäksi säännöllisesti asutuksen läheisyydessä liikkuvat sudet aiheuttavat huolta asukkaissa. Eräissä tapauksissa poliisin lisäksi Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeuslupia tämänkaltaisissa tilanteissa. 

Asetus ei ota kantaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Linjaukset kannanhoidollisesta metsästyksestä tehdään kevään aikana susikannan hoitosuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa oli 2022 maaliskuussa 290 sutta ja marraskuussa 90 prosentin todennäköisyydellä 367–482 sutta. Suomen susikanta on kasvanut keskimäärin 16 % vuodessa (vuodesta 2017 lähtien). Susikannan kasvu edelleen mahdollistuu, vaikka poikkeusluvilla myönnettäisiinkin enintään 28 yksilön poistaminen. 28 yksilöä on vajaa 10 prosenttia maaliskuun kanta-arvion alarajasta ja 7,6 prosenttia arvioidusta marraskuun kannan koon alarajasta.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää