Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta: Ulkomaalaisten kiin­teis­tö­kau­pat tiukempaan syyniin

05.12.2022 07:07

​Eduskunnan puolustusvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä, jolla ulkomaalaisten havittelemat kiinteistökaupat tutkitaan etukäteen aiempaa tarkemmin. Valiokunnan mietintö PuVM 6/2022 vp hallituksen esityksestä HE 222/2022 vp valmistui 2.12.2022.

Hallitus esitti ja valiokunta kannatti tarkennuksia eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annettuun lakiin, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annettuun lakiin ja etuostolakiin.

”Valiokunta totesi mietinnössään pitävänsä erittäin tarpeellisena lupalakiin tehtävää lisäystä, jonka mukaan kiinteistönhankinta ei saa uhata kansallista turvallisuutta. Tämä tehostaa myös tiedonvaihtoa puolustushallinnon ja sisäasiainhallinnon välillä, kun kansallinen turvallisuus otetaan huomioon maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja huoltovarmuuden turvaamisen rinnalla”, valiokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) sanoo.

Puolustusministeriö saa muun muassa selvittää, mistä kiinteistökauppaan aiotut rahat ovat peräisin. Ulkomaalaisen lupahakemus voidaan myös hylätä, jos hankittava kiinteistö ei todellisuudessa soveltuisi hakemuksessa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Lakimuutosten myötä valtiolla olisi etuosto-oikeus, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Valtiolla olisi myös etuosto-oikeus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat enintään kilometrin päässä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen kohteista. Samalla aika etuosto-oikeuteen pitenee neljään kuukauteen.

Asuntokaupat ja kak­sois­kan­sa­lais­ten omis­tus­ky­sy­myk­set jäävät seuraavalle hallitukselle

Nyt käsiteltävänä olevat lakimuutokset koskevat vain kiinteistökauppoja, eivät esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden myyntiä. Mahdolliset lisätiukennukset jäävät seuraavalle, huhtikuun vaalien jälkeen valittavalle hallitukselle.

”Valiokunta pitää tärkeänä, että puolustusministeriön käynnistämässä jatkovalmistelussa tarkastellaan kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla kriittistä infrastruktuuria ja kansallista turvallisuutta voidaan suojata nykyistä paremmin”, Häkkänen toteaa.

”Valiokunta katsoi, että jatkossa on tarkasteltava muun muassa maanvuokraukseen ja yritysjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä, joissa ei ole samanlaista ulkomaalaisvalvontaa kuin kiinteistökaupoissa. Myös asunto-osakkeiden ostaminen ja hallinta voivat muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle. Lisäksi tarkasteluun on otettava kaksoiskansalaisuuteen liittyvät omistuskysymykset”, hän ehdottaa. 

Mietintö PuVM 6/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistön,hankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta HE 222/2022 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää