Ra­hoi­tus­pal­ve­lu­jen etämyyntiä koskevaa sääntelyä ajan­ta­sais­te­taan EU:ssa

15.08.2022 12:56

EU:ssa ajanmukaistetaan rahoituspalvelujen etämyynnin sääntelyä. Tavoitteena on edistää rahoituspalvelujen tarjontaa EU:ssa ja samalla varmistaa niiden korkea kuluttajansuoja.

Euroopan komissio antoi toukokuussa ehdotuksen, jolla on tarkoitus muuttaa kuluttajan oikeuksista annettua direktiiviä siten, että sen soveltamisalaan tulisivat myös rahoituspalvelut. Uudistuksessa voimassa oleva rahoituspalvelujen etämyyntiä kuluttajille koskeva direktiivi kumottaisiin. Uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi yksittäisiä rahoitustuotteita ja -palveluja koskevan uuden sääntelyn ja digitalisaation etenemisen vuoksi. Direktiivi toisi muutoksia muun muassa ennen rahoituspalvelujen etäsopimuksen tekemistä kuluttajalle annettaviin tietoihin ja peruuttamisoikeuden käyttöön. 

Valtioneuvosto kannattaa direktiiviehdotuksen tavoitteita, mutta pitää tärkeänä, että direktiiviehdotuksen suhde yksittäisiä rahoitustuotteita ja -palveluja koskevaan erityissääntelyyn on selkeä. Lisäksi on varmistettava, ettei ehdotus vaaranna korkeaa kuluttajansuojan tasoa. Neuvotteluissa on otettava huomioon myös rahoituspalvelujen tarjoajille aiheutuva hallinnollinen taakka.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää