Rauhoitettujen lajien aiheuttamiin vahinkoihin en­nä­tys­kor­vauk­set vuonna 2022 – uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä

27.03.2023 08:16

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) maksoivat vuonna 2022 korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa. Helmikuussa 2023 voimaan tullut uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä ja korvausten hakemista.

Suurin osa korvauksista, noin 4,1 miljoonaa euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.  Syynä viljelysvahinkojen kasvuun ovat olleet erityisesti valkoposkihanhikannan vahvistuminen ja muuttokäyttäytymisten muutokset. Eniten korvauksia maksettiin valkoposkihanhen maataloudelle aiheuttamista vahingoista Pohjois-Karjalan (noin 2,8 miljoonaa euroa) ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueille (noin 864 000 euroa).

Muista vahingoista maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksettiin laskennallista tukea lähes miljoona euroa ja kalankasvatuslaitoksille ja luonnon ravintolammikoille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 60 000 eurolla. Porotalous- ja kalatalousvahingoista tukea maksetaan sen mukaan, miten hyvin maakotkien ja sääksen pesinnät ovat onnistuneet.

Uusi laki tuo muutoksia korvausten ja tukien hakumenettelyyn

Helmikuun alusta voimaan tullut laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (15/2022) tuo muutoksia korvausten ja tukien hakumenettelyyn. Korvausten ja tukien maksaminen nopeutuu.

Uuden lain nojalla voidaan myöntää avustusta vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Avustusta voidaan myöntää avustusta viljelysvahinkojen, eläinvahinkojen, maakotkan aiheuttamien porotalousvahinkojen, sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen sekä rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Avustushaku on auki 31.3.2023 saakka.

Tukea maakotkan ja sääksen aiheuttamista vahingoista haetaan jatkossa vuosittain viimeistään 31. lokakuuta. Korvausta tulee hakea heti vahingon toteamisen jälkeen. Lain nojalla voidaan maksaa korvauksia eläin- ja viljelysvahingoista sekä laskennallista tukea maakotkan ja sääksen pesintään perustuen. Muutoksena aiempaan on, että rakennusvahinkoja, eikä muita kuin sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamia kalatalousvahinkoja jatkossa enää korvata.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää