Säh­kö­läm­mit­teis­ten taloyhtiöiden tuki lausun­to­kier­rok­sel­le

01.02.2023 10:30

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädettäisiin sähkölämmitteisille taloyhtiöille myönnettävästä tuesta. Tuki vähentäisi asunto-osakeyhtiön paineita siirtää kohonneita lämmityskuluja vastikkeisiin asukkaiden maksettavaksi. Lausua voi 13.2.2023 saakka Lausuntopalvelussa.

Vuoden 2023 ensimmäisessä lisätalousarviossa esitetään avustusta asunto-osakeyhtiöille, joiden lämmitys perustuu sähköön ja joiden lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö. Tavoitteena on tukea kertaluonteisesti asuntoyhteisöjä lämmityssähkön maksamisessa. Avustusta voitaisiin myöntää myös valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja omistaville yhteisöille.

Avustus olisi samansuuntainen kuin kuluttaja-asiakkaille lisätalousarviossa työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu sähköenergialaskun hyvitys. Yhtiön maksaessa laskun asukkaat eivät voi saada yksityisille tahoille tarkoitettuja hyvityksiä sähköenergialaskuun, vaikka sähköenergian hinta olisi korkea.

Suomessa on noin 39 000 asuntoa, jotka sijaitsevat sähkölämmitteisissä taloyhtiöissä siten, että lämmityskustannukset kuuluvat vastikkeeseen.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää