Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

01.11.2022 07:18

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022–30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Mihin alennettua 10 prosentin ar­von­li­sä­ve­ro­kan­taa sovelletaan?

Alennettua verokantaa sovelletaan väliaikaisesti sähkön myyntiin. Sähkön myynnin yhteydessä ostajalta voidaan sähköenergian lisäksi veloittaa esimerkiksi kuukausittainen perusmaksu ja sähkön tuotantotapaan perustuva kuukausittainen lisämaksu. Nämä maksut ovat sähkön myyntiin liittyviä hinnanlisän luonteisia maksuja, joihin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa.

Alennettua verokantaa sovelletaan myös mahdollisiin ennakkomaksuihin. Ennakkomaksulla tarkoitetaan maksua, joka erääntyy ennen myytävän sähkön toimittamista.

Alennettua verokantaa ei sovelleta sähkön myynnistä erillisenä pidettäviin palveluihin. Erillisinä palveluina pidetään esimerkiksi sähkön siirtoa, pääsyä sähköverkkoon, laskukopioiden tai maksumuistutuksen lähettämistä sekä tavaroiden kuten aurinkopaneelien vuokrausta. Näihin palveluihin sovelletaan jatkossakin yleistä 24 prosentin verokantaa. Myös sähkön siirron yhteydessä ostajalta perittävään sähköveroon sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa.

Muutosten voimassaolo ja ajallinen kohdistaminen

Arvonlisäverolain muutos tulee voimaan 1.12.2022 ja se on voimassa 30.4.2023 asti. Alennettua 10 prosentin verokantaa sovelletaan lain voimassaoloaikana tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Sähkön myynti on arvonlisäverotuksessa tavaran myyntiä. Tavaran myynnistä suoritettava arvonlisävero kohdistetaan pääsäännön mukaan sille verokaudelle, jonka aikana tavara on toimitettu.

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovelletaan tuona ajankohtana voimassa ollutta lakia. Alennettua verokantaa sovelletaan vain niihin ennakkomaksuihin, jotka ovat kertyneet 1.12.2022–30.4.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta HE 194/2022 vp.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää