Sa­ma­palk­kai­suus­toi­men­pi­tei­den koko­nai­sar­vioin­ti suosittaa sa­ma­palk­kai­suus­oh­jel­man jatkamista ja tehostamista

02.02.2023 10:43

Vaikka kolmikantaisia samapalkkaisuusohjelmia on toteutettu jo neljällä hallituskaudella, niiden tarve ei ole poistunut. Naisten ja miesten palkkaero on kaventunut hitaasti. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta samapalkkaisuustoimenpiteiden kokonaisarvioinnista.

Sukupuolten palkkaero on nyt 15,6 prosenttia, ja se on Suomessa selkeästi suurempi kuin Euroopan unionin jäsenmaissa keskimäärin. Palkkatasa-arvon edistäminen on valtiovallalle perustuslaillinen velvollisuus.

Suomessa käytyä samapalkkaisuuskeskustelua leimaa turhautuminen palkkaerojen hitaaseen kaventumiseen, toteaa oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen tekemässään samapalkkaisuusohjelman ja hallituksen samapalkkaisuustoimenpiteiden 2020-2023 kokonaisarvioinnissa.

Arvioitsijan mukaan kaikki työmarkkinaosapuolet näkevät tarpeen kaventaa sukupuolten palkkaeroa ja pitävät myös samapalkkaisuusohjelman jatkamista tarpeellisena. Sopimustoiminnan muutos tulee kuitenkin ottaa ohjelmassa huomioon.  

Kokonaisarvioinnissa esitetään yhteensä 11 suositusta samapalkkaisuustoimenpiteiden tehostamiseksi. Kaksi suosituksista koskee rakenteellista muutosta tuleviin samapalkkaisuusohjelmiin ja yksi pitkän aikavälin vaikuttavuusanalyysin tekemistä.

Työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­os­a­puo­let toimijoiksi sa­ma­palk­kai­suus­oh­jel­maan

Sopimustoiminnan muutosten takia tulisi pyrkiä löytämään tapoja, joilla työ- ja virkaehtosopimusosapuolet voivat tulla mukaan samapalkkaisuusohjelmaan aktiivisiksi toimijoiksi.
”Kun samapalkkaisuusohjelmat käynnistettiin noin 16 vuotta sitten, ne luotiin tupo-ympäristöön.

Tulopoliittisissa ratkaisuissa oli mahdollisuus kohdistaa erityiskorotuksia kuten naispalkkaeriä ja matalapalkkaeriä naisvaltaisille ja matalapalkkaisille aloille. Nyt palkankorotukset määritellään liittokohtaisissa ja yrityskohtaisissa neuvotteluissa”, Kostiainen korostaa.

Tarvetta myös ta­lous­tie­teel­li­sel­le vai­kut­ta­vuusa­na­lyy­sil­le

Kokonaisarvioinnissa todetaan nyt olevan otollinen aika taloustieteellisen vaikuttavuusanalyysin tekemiselle siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet naisten ja miesten palkkaeron kaventumiseen. Tietoa on riittävästi sekä samapalkkaisuusohjelmista että niitä edeltävältä ajalta.

Samapalkkaisuusohjelman ja hallituksen samapalkkaisuustoimenpiteiden 2020–2023 kokonaisarviointi julkaistiin 2.2.2023.

Raportti sisältää arvioinnin hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisen samapalkkaisuusohjelman 2020–2023 sekä pääministeri Sanna Marinin hallituksen omien samapalkkaisuushankkeiden toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä niiden perusteella tehdyt johtopäätökset ja suositukset jatkosta.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää