Selonteko pohjoismaisista rajaesteistä eduskunnan ainoassa käsittelyssä

03.02.2023 08:31

Eduskunnan ainoassa käsittelyssä oli 2.2.2023 Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä. Käsittelyn pohjana oli ulkoasiainvaliokunnan mietintö, jonka esitteli eduskunnalle valiokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.).

Selonteon tarkoituksena on esitellä hallituskauden aikana Suomessa tehtyä rajaestetyötä. Selonteossa nostetaan esiin rajaesteitä, joiden ratkaisemiseksi Suomen viranomaiset ovat työskennelleet. Lisäksi selonteon tavoitteena on lisätä yleistä tietoa rajaestetyöstä, kuten rajaestetyön keskeisistä toimijoista ja heidän rooleistaan.

Pohjoismaisessa rajaestetyössä rajaesteillä tarkoitetaan sellaisia lakeja, julkisia sääntöjä tai käytäntöjä, jotka estävät yksilöiden vapaata liikkumista tai yritysten mahdollisuuksia toimia yli rajojen Pohjoismaissa.

Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä ja liikkuvuuden edistäminen on kannattavaa niin yksilönvapauksien kuin kansantaloudenkin kannalta. Pohjoismaiden pääministerit allekirjoittivat vuonna 2019 yhteisen vision, jonka mukaan Pohjola on maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämän vision saavuttamisessa rajaestetyöllä on keskeinen rooli. Rajaesteiden ratkaiseminen ja ennaltaehkäisy on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan.

​Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 11/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. ​

Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä VNS 11/2022​ vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää