Selonteko pohjoismaisista rajaesteistä esittelee Suomessa tehtyä rajaestetyötä

11.11.2022 07:01

Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 10.11.2022 selonteon pohjoismaisista rajaesteistä. Selonteon tarkoituksena on esitellä hallituskauden aikana Suomessa tehtyä rajaestetyötä. Selonteossa nostetaan esiin rajaesteitä, joiden ratkaisemiseksi Suomen viranomaiset ovat työskennelleet. Lisäksi selonteon tavoitteena on lisätä yleistä tietoa rajaestetyöstä, kuten rajaestetyön keskeisistä toimijoista ja heidän rooleistaan.

Pohjoismaisessa rajaestetyössä rajaesteillä tarkoitetaan sellaisia lakeja, julkisia sääntöjä tai käytäntöjä, jotka estävät yksilöiden vapaata liikkumista tai yritysten mahdollisuuksia toimia yli rajojen Pohjoismaissa.

Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä ja liikkuvuuden edistäminen on kannattavaa niin yksilönvapauksien kuin kansantaloudenkin kannalta. Pohjoismaiden pääministerit allekirjoittivat vuonna 2019 yhteisen vision, jonka mukaan Pohjola on maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämän vision saavuttamisessa rajaestetyöllä on keskeinen rooli. Rajaesteiden ratkaiseminen ja ennaltaehkäisy on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan.

”Pohjoismainen rajaesteiden ratkaisemista varten luotu järjestely on ainutlaatuinen ja herättänyt kiinnostusta myös muualla maailmassa. Pohjoismaissa tehdään työtä joka päivä vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yli rajojen. Pohjoismaisella yhteistyöllä edistetään maiden välistä liikkuvuutta, oli kyseessä asuminen, opiskelu, työskentely tai yrittäjyys. On tärkeää, että hallitus jatkaa työskentelyä rajaesteiden poistamiseksi. Selonteossa on nostettu esiin myös esimerkkejä rajaesteistä, joiden osalta työtä tulee jatkaa,” painottaa selonteon esitellyt tasa-arvon ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist.

Selonteko on valmisteltu ulkoministeriössä ja valmistelussa on konsultoitu laajasti ministeriöitä, muita asianomaisia viranomaisia sekä rajaestetoimijoita. Selonteko on ollut myös kommentoitavissa lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Selonteko on tarkoitus esitellä eduskunnalle tällä hallituskaudella.

Lähde: ulkoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää