Selvitys: Business Finlandin TKI-yritystuet lisäävät kasvua

22.03.2023 14:04

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan myönnetyt Business Finlandin yritystuet lisäävät TKI-toimintaa ja kasvua, mutta tukien vaikuttavuudessa on eroja. Julkisesti rahoitetut TKI-tuet voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti yritysten väliseen markkinakilpailuun, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 22.3.2023 julkaistusta raportista TKI-tukien ulkoisvaikutuksista.

Tuki-instrumentin tyypillä on merkitystä tuen vaikuttavuuden kannalta. Yhteistyöhön suunnatut tuet ovat lisänneet TKI-toimintaa ja kasvua tukea saaneissa organisaatioissa suhteellisesti voimakkaimmin. Tukien kohdentamiseen innovaatiokyvykkäille ja korkean tuottavuuden yrityksille tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Tukia saaneiden yritysten tuote- ja kehittämishenkilöstön määrä kasvoi keskimäärin 10 prosenttia ja liikevaihtoon suhteutetut TK-menot 24 prosenttia verrattuna tuen ulkopuolisiin yrityksiin. Tuilla oli lisäksi myönteinen vaikutus tuettujen yritysten liikevaihtoon. TKI-tukea saaneiden yritysten liikevaihto kasvoi noin viisi prosenttia enemmän verrattuna tukien ulkopuolisiin verrokkiyrityksiin. 

TKI-tuet ovat jossain tapauksissa heikentäneet tuettujen yritysten tuottavuuden ja markkinoilta poistumisen välistä yhteyttä, ja tältä osin kannatelleet heikomman tuottavuuden yrityksiä. Vaikutus on kuitenkin suuruusluokaltaan verrattain pieni. Tuet eivät ole kuitenkaan syrjäyttäneet yksityisiä TKI-panostuksia, vaan pikemminkin lisänneet niitä. Tältä osin tuet ovat voineet ratkaista joitakin yksityiseen rahoitukseen liittyviä ongelmia.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen ovat sitoutuneet kaikki eduskuntaryhmät parlamentaarisen TKI-työryhmän kautta.

Arvioinnin on tilannut työ- ja elinkeinoministeriön Yritystukien tutkimusjaosto ja sen toteutti EY Advisory Oy. Raportissa oli mukana vuosina 2003–2019 Business Finlandin kautta myönnetyt tuet, ja lähes 900 tukea saanutta yritystä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää mm. valtion T&K-rahoituksen kohdentamisessa.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää