Selvitys: Jouk­ko­lii­ken­teen matkaketjujen saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa parantamisen varaa

07.11.2022 08:02

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut selvityksen joukkoliikenteen matkaketjujen saavutettavuudesta. Selvityksen mukaan matkaketjujen fyysistä saavutettavuutta sekä matkaan liittyvän esteettömyystiedon saatavuutta tulisi parantaa.

Selvityksessä näkö- ja kuulovammaiset matkustajat, liikkumisesteiset matkustajat ja helppokäyttäjät selvittivät, miten nykyiset joukkoliikennepalvelut, liikenneinfrastruktuuri ja matkaketjut toimivat erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on saada konkreettista tietoa erilaisten käyttäjäryhmien haasteista joukkoliikenteessä. Samalla muodostetaan yleiskuvaa liikennejärjestelmän nykytilasta. Selvityksessä esitetään myös kaksi toimenpide-ehdotusta jatkovalmistelua varten.

Selvityksessä erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvat matkustajat kokeilivat joukkoliikenteen matkaketjua ja matkan varaamista. Kokeilumatkan aikana matkustajat käyttivät sekä lähi- että kaukoliikenteen palveluita tarkoituksenaan simuloida arkista tilannetta. Kokeilumatkat paljastivat merkittäviä saavutettavuuspuutteita useissa osissa matkaketjua. Erityisesti saavutettavuustiedon hajanaisuus ja puutteellisuus aiheuttivat haasteita.

Selvitys toteuttaa Liikenne 12 -suunnitelman es­teet­tö­myys­toi­mia

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti vuonna 2021 työryhmän panemaan täytäntöön valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman esteettömyystoimet. Työryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Työryhmä laatii valtakunnallisen tavoitetilan liikennejärjestelmän esteettömyydelle ja liikenteen digitaalisten palveluiden saavutettavuudelle. Samalla luodaan vastuut matkaketjun eri osien toimivuuden ja matkustajan oikeuksien toteutumisesta.

Tavoitetilan laatimisen tueksi työryhmä käynnisti nyt julkaistun selvityksen joukkoliikenteen toimivuudesta eri vammaisryhmien näkökulmasta. Selvityksen toteuttivat Avaava ja Linea konsultit liikenne- ja viestintäministeriön tilauksesta.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne 12 -esteettömyystyöryhmä käy läpi selvityksen havainnot ja muodostaa niistä toimenpide-ehdotuksia valtakunnallisen esteettömyyden tavoitetilan laatimiseksi.

Selvityksen tuloksia esitellään liikenteen alan toimijoille. Palveluntarjoajat tutustuvat selvityksen tuloksiin ja tunnistavat tarvittavat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi.

Lähde ja lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää