Selvitys: Korkeakoulujen kiinnitettävä huomiota etnisiin vähemmistöihin kuuluvan henkilöstön tasa-arvoon

08.11.2022 07:01

Tuoreen selvityksen mukaan suomalaisilla korkeakouluilla on vielä paljon tehtävää opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama KOTAMO-hanke selvitti, miten sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja korkeakouluyhteisöjen monimuotoisuus toteutuvat suomalaisissa korkeakouluissa ja miten niitä voidaan edistää. Hankkeen loppuraportti julkaistiin 7.11.2022.

- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jo arvoina edistettäviä ja tärkeitä, mutta ne ovat tie myös hyvinvoivaan työyhteisöön ja paraneviin tutkimuksen ja koulutuksen tuloksiin. Siksi halusimme tuottaa syrjintäkokemuksista tutkittua tietoa, joka antaa korkeakouluyhteisöille eväitä puuttua päättäväisesti epäkohtiin, ylijohtaja Atte Jääskeläinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo.

Selvityksessä nousi esiin muun muassa täysin uutta tietoa etniseen taustaan perustuvan syrjinnän kokemuksista korkeakouluissa. Eräs hankkeen keskeisimmistä löydöksistä oli se, että etniset vähemmistöt kokevat syrjintää lähes kaksi kertaa useammin kuin etniset suomalaiset.

Etnisestä tasa-arvosta korkeakouluissa ei ole juuri ollenkaan tutkimusta, eikä siitä osata vielä puhua riittävästi, sanoo hankekonsortion johtaja Julia Jousilahti. Keskustelu on Suomessa keskittynyt toistaiseksi sukupuolten tasa-arvoon, Jousilahti sanoo.

- Suomi ja korkeakoulut kansainvälistyvät koko ajan. Suomi kaipaa kipeästi kansainvälisiä osaajia, joten etniseen tasa-arvoon korkeakouluissa pitää nyt alkaa kiinnittää huomiota, Jousilahti toteaa.

Myös sukupuolten tasa-arvosta saatiin uutta tietoa. Selvityksestä ilmenee, että naisten johtamat tutkimusryhmät olivat sukupuolijakaumaltaan tasapainoisempia tai naispainotteisempia kuin miesten johtamat ryhmät kaikilla tieteenaloilla. Naiset myös havaitsevat korkeakouluissa syrjintää hieman useammin kuin miehet.

Yliopistoissa sukupuolten epätasa-arvo näkyy tilastollisesti parhaiten siinä, että naisten määrä vähenee jyrkästi yliopistouran ylimmillä portailla. Yliopistouria tarkastellessa on havaittavissa, että naisopiskelijoita on perusopintovaiheessa miehiä enemmän, mutta ylimmissä positioissa miehiä on jo huomattavasti naisia enemmän.

Suosituksia yh­den­ver­tai­suu­den edistämiseksi

KOTAMO-hankkeen loppuraportti listaa myös suosituksia, joiden avulla korkeakoulut voivat edistää yhdenvertaisuutta. Tärkeimpinä keinoina pidetään

  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelmien toteuttamisen ja seurannan parantamista,
  • valtakunnallisen tuen lisäämistä tasa-arvo ja yhdenvertaisuutyöhön,
  • pakollisia koulutuksia aiheesta korkeakoulujen johdolle ja rekrytoinneissa mukana oleville henkilöille sekä
  • resursseja korkeakoulujen sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koskevan datan keräämisen ja tutkimukseen.

Selvityksen toteuttivat Demos Helsinki, Innolink, Oxford Research, Includia Leadership, tutkija Inkeri Tanhua ja professori Liisa Husu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, eli suomalaisten korkeakoulujen henkilöstön, johdon, rahoittajien ja alan järjestöjen kanssa.

Lähde ja lisätietoja: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää