Selvitys te­ki­jä­noi­keus­a­lo­jen taloudellisesta merkityksestä Suomessa valmistunut

24.10.2022 08:57

Selvitys kattoi tekijänoikeuteen perustuvien toimialojen taloudellisen panoksen Suomessa vuosina 2016–2020. Kaikkien tekijänoikeuteen perustuvien toimialojen suhteellinen panos on hieman kasvanut tarkastelujakson aikana. Kun vuonna 2016 tämä osuus oli 5,44 %, vuonna 2020 vastaava luku oli 5,69 %.

Tekijänoikeuksiin perustuvien toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys oli 11,83 miljardia euroa vuonna 2016 ja 13,54 miljardia euroa vuonna 2020. Tekijänoikeusalan ydintoimialojen osuus kasvoi vuoden 2016 4,09 prosentista 4,47 prosenttiin vuonna 2020.

Keskeiset tulokset

Vuonna 2020 tekijänoikeustoimialojen yhteenlaskettu jalostusarvo oli 5,69 % Suomen bruttokansantuotteesta ja oli määrältään 13,54 mrd. €. Tekijänoikeustoimialojen työntekijämäärä oli yhteensä 146 380 työntekijää, mikä on 5,87 % Suomen koko työvoimamäärästä.

Vuodesta 2000 vuoteen 2020 keskeisten tekijänoikeustoimialojen taloudelliset vaikutukset kasvoivat kohtalaisesti. Näiden toimialojen yhteenlaskettu jalostusarvo vuonna 2020 oli 4,47 % Suomen BKT:sta (3,28 € vuonna 2000) ja määrältään 10,6 mrd. €.

Suomen BKT kasvoi 9,4 % vuodesta 2016 vuoteen 2020 ja vastaavana aikana tekijänoikeustoimialojen jalostusarvo kasvoi absoluuttisesti 19,4 %.

Vuonna 2020 suurin keskeisistä tekijänoikeustoimialoista oli tietokoneohjelmistot ja tietokannat, joka edusti suunnilleen 74 % tekijänoikeustoimialojen kumulatiivisesta jalostusarvosta.

Vuodesta 2016 vuoteen 2020 keskeisistä tekijänoikeustoimialoista eniten kasvoi ohjelmistokehitys kun taas kustannustoiminnan ja painamisen suhteellinen vaikutus pieneni.

WIPOn opas tekijänoikeustoimialojen taloudellisten vaikutusten tutkimiseksi on lisännyt eri maissa tehtyjen tutkimusten vertailtavuutta. Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu korkealle keskeisten tekijänoikeustoimialojen vaikutusten osalta, mutta alemmas kaikkien tekijänoikeustoimialojen vaikutusten vertailussa.

Selvityksen tarkoituksena oli mitata tekijänoikeustoimialojen taloudellista vaikutusta Suomen talouteen vuosina 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 käyttäen Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kehittämää ja vuonna 2015 uudistamaa metodologiaa sekä tehdä vertailua muissa maissa tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Selvityksen ovat opetus- ja kulttuuriministeriölle tehneet Mikko Grönlund, Tuomas Ranti, Veijo Pönni ja Petteri Sinervo Turun yliopiston Brahea-keskuksesta.

Lähde ja lisätietoja: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää