Sisäministeriön asetukset pelastustoimen pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­ses­tä sekä hy­vin­voin­tia­lu­een ja alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tietyistä tehtävistä lausunnoille

25.10.2022 11:19

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille esitysluonnokset kahdesta asetuksesta. Ensimmäinen asetus koskee pelastustoimen palvelutasopäätöksiä ja toinen hyvinvointialueen seuranta- ja arviointivelvollisuutta sekä aluehallintoviraston asiantuntija-arviota. Lausuntokierrokset kestävät 25.11.2022 saakka.

Palvelutasopäätöksiä koskevan sisäministeriön asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa pelastustoimen palvelutasopäätösten sisältöä ja rakennetta sekä aluehallintoviraston toteuttamaa palvelutasopäätösten arviointia.

Hyvinvointialueen seuranta- ja arviointivelvollisuutta koskevan sisäministeriön asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa hyvinvointialueiden seurannan ja selvityksien sisältöä. Asetuksen tavoitteena on myös yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen asiantuntija-arvioiden sisältöä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää