Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon ja pelastustoimen jär­jes­tä­mis­vas­tuu: Turvallinen siirtymä vuo­den­vaih­tees­sa edellyttää eri toimijoiden vahvaa yhteistyötä

02.11.2022 10:55

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen häiriötön järjestäminen vuodenvaihteessa on varmistettava. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä ja riittävää tietojen vaihtoa uudistusta alueellisesti valmistelevien tahojen kesken.

Uudistuksen toimeenpanon keskeinen tavoite loppuvuonna 2022 on turvallisen siirtymän varmistaminen. Hyvinvointialueiden on varmistettava yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa, että hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut järjestetään häiriöttömästi, hyvinvointialueille siirtyvälle henkilöstölle maksetaan palkat ajallaan ja muut työnantajavelvoitteet toteutuvat asianmukaisesti.

Kunnilla, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilla, sairaanhoitopiireillä erityishuoltopiireillä ja alueen pelastustoimella sekä tarvittaessa muilla viranomaisilla on velvollisuus osallistua hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja antaa hyvinvointialueille tarpeellista virka-apua. 

Hyvinvointialueilla on oikeus saada välttämättömät tiedot muun muassa siirtyvästä henkilöstöstä. Luovuttamisesta ei voi kieltäytyä salassapitosäännöksiin vedoten, ja tietojen on oltava ajantasaisia ja oikein. 

Avusta vuodenvaihteen jälkeen on sovittava tarvittaessa erikseen

Hyvinvointialueilla voi olla tarvetta tukeutua kuntien ja kuntayhtymien sopimuksiin ja tukipalveluihin vuodenvaihteen jälkeen, jolloin virka-apuvelvoitetta ei enää ole. Näissä tilanteissa osapuolten on sovittava erikseen tuesta, sen kestosta ja kustannusten korvaamisesta.

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö muistuttivat kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita turvallisen siirtymän tärkeydestä 2.11.2022 lähetetyllä kirjeellä.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää