Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon val­ta­kun­nal­li­set tavoitteet on vahvistettu

02.12.2022 08:00

Valtioneuvosto vahvisti 1.12.2022 yleisistunnossaan valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosille 2023–2026. Tavoitteet ovat strategisia ja koskevat koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tavoitteet ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista ohjausta. Tavoitteet tukevat palvelujen ajankohtaisia uudistus- ja kehittämistarpeita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet ovat ensimmäiset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaiset tavoitteet. Valtioneuvosto vahvistaa tavoitteet joka neljäs vuosi. Valmistelun lähtökohtana ovat väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot. 

Tavoitteita alueiden yh­den­ver­tai­sil­le palveluille, yhteistyölle ja varautumiselle

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa säädetään, että valtakunnallisissa tavoitteissa määritellään tavoitteet esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisen toteutumisen ja palvelujen yhteensovittamisen edistämiselle, hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiselle sekä alueellisen ja valtakunnallisen valmiuden ja varautumisen toteuttamiselle. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tavoitteita on yhteensä yksitoista. Tavoitteet jakautuvat neljän yläperiaatteen alle. Yläperiaatteita ovat, että palvelujen laatu paranee, toiminnan vaikuttavuutta lisätään, sosiaali- ja terveydenhuolto on toimiva osa yhteiskuntaa, ja että tiedon ja tutkimuksen merkitys kasvaa. Tavoitteiden valmistelu on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelussa on kuultu muita ministeriöitä ja hyvinvointialueita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet tulevat voimaan 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueen kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää