Sosiaali- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen rahoitusmalli muuttuu 1.1.2024 alkaen

07.03.2023 08:03

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset myönnetään jatkossa suoraan valtion budjettivaroista. Uusi laki tulee voimaan samanaikaisesti arpajaislakiin tehtävien, uuden rahoitusmallin mukaisten muutosten kanssa.

Arpajaislaista siirretään uuteen lakiin muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta (STEA) koskeva sääntely sekä säännökset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta.  

Vuoden 2023 aikana valmistellaan sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituslain ja valtionavustuslain nojalla annettava valtioneuvoston asetus. Uuden asetuksen valmistelussa otetaan huomioon järjestökentältä saatu palaute. Lisäksi meneillään olevan valtiovarainministeriön valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisaatiohankkeen keväällä valmistuvat ehdotukset oman varainhankintamallien kehittämiseksi huomioidaan asetusvalmistelussa. 

Suomessa on noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä ja säätiötä, joilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisessä. Niiden omaehtoinen yleishyödyllinen toiminta auttaa ja tukee etenkin yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä monimuotoisesti ja tiivistää olennaisesti yhteiskunnan turvaverkkoa.

Järjestöjen ja säätiöiden toimintaa rahoitetaan nykyisin Veikkaus Oy:n tuotoilla. Vuoden 2024 alusta alkaen Veikkaus Oy:n tuotto käytetään valtion talousarvion mukaisiin menoihin yleiskatteellisena, ilman määriteltyjä käyttökohteita. Tällä pyritään osaltaan torjumaan rahapelihaittoja. Rahapelituoton ja sillä rahoitettujen toimintojen nykyinen yhteys on nähty ongelmallisena, sillä se voi korostaa rahapelituottojen merkitystä ja aiheuttaa siten ristiriitaisia kannustimia rahapelijärjestelmän sisällä.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Lue myös: Uusi laki hevoskasvatuksen ja hevosurheilun rahoitusmallista 1.1.2024 alkaen.

Lue myös: Veikkauksen tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksista luovutaan uuden rahoitusmallin myötä.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää