Sosiaali- ja ter­veys­va­lio­kun­ta pitää tärkeänä tah­don­vas­tai­ses­sa psykiatrisessa hoidossa olevan potilaan oikeusturvan parantamista

04.12.2023 16:04

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain muuttamisesta on valmistunut.

Lakeja muutettaisiin siten, että tarkkailussa, mielentilatutkimuksessa tai tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa olevalla potilaalla olisi oikeus saada hallintopäätös lääkehoitonsa perusteista. Hallintopäätös olisi annettava tilanteissa, joissa potilas vastustaa lääkehoitoa, potilaan tahdosta ei saada selvyyttä tai jos potilas muutoin sitä pyytää. Potilas voisi halutessaan hakea päätökseen muutosta hallinto-oikeudesta. Lisäksi lakiehdotuksessa esitetään, että hallinto-oikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuisi asiantuntijajäsen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kannattaa yksimielisesti lakiehdotusten hyväksymistä, mutta esittää muutosta, jonka mukaan muutosta hallintopäätökseen voisivat hakea myös 12 vuotta täyttäneet alaikäiset. Lisäksi valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen muutamia muita tarkennuksia, jotka koskevat mm. hallintopäätöksen muotoa.

Lakimuutokset ehdotetaan tulevan voimaan 1.4.2024. Näin hyvinvointialueille jäisi aikaa lakimuutosten toimeenpanolle. Lakiesityksen pikaista voimaantuloa puoltaa se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut Suomelle psykiatrisessa pakkohoidossa olevan potilaan oikeusturvaa koskevan tuomion jo vuonna 2012.

Valiokunnan mietintö StVM 15/2023 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää